Als Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/330.html
  /
  History & exam Key factors presence of risk factors upper extremity weakness stiffness, with poor co-ordination and balance spastic, unsteady gait painful muscle ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../12.4.1-primære-cns-lymfomer
  /
  ... utelates. Ved PR/SD 45 Gy (Morris et al , 2013; Shah et al , 2007). Hos yngre utvalgte pasienter kan det være ... autolog stamcellestøtte (HMAS) i første remisjon (Omuro et al , 2015; Kasenda et al , 2012). Data fra IELSG ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../11.2.3-behandling-ved-klassisk
  /
  ... for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) (Linch et al , 1993; Schmitz et al , 2002). Ved begrenset residiv uten B-symptomer og ... nå som førstevalg hos egnede pasienter (Santoro et al , 2007). DHAP, IME eller IKE kjemoterapi er alternative ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../12.2.9-anaplastisk-storcellet
  /
  ... a innholder asparaginase gir bedre resultater (Kwong et al , 2012), og at lokal strålebehandling bør gis på ... III eller IV med B-symptomer (Stein et al , 2000). ALK-positive lymfomer har god prognose med ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/...nskap-om-multippel-sklerose-ms(1)
  /
  Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er spontan selektiv degenerasjon av motoriske nevroner både i presentral cortex i hjernen og i ryggmargens forhorn. Det betyr ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../rop/vedlegg-4.gjennomgang
  /
  ... sammensatte lidelser, både somatisk og psykiatrisk (McHugo et al., 2006). Dette gjelder også personer med ROP- lidelser ... over de som ble inkludert i Cleary et al. (2008), ble inkludert. Studiene ble ekskludert fra Cleary ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../3.2-forekomst-av-ruslidelser
  /
  ... med de mest alvorlige psykiske lidelsene (Duke et al., 1994, Fowler et al., 1998, Mueser et al., 2000). Blant personer med alvorlig psykisk lidelse er ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../3.1-forekomst-ifølge-befus
  /
  ... noe om forekomst i ulike sammenhenger. Grant et al. (2004) benyttet data fra den amerikanske studien National ... som oftest søker behandling (Hall, 1996, Grant et al., 2004) Vi har få gode norske studier som ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../prostatakreft/litteraturliste
  /
  ... HO, Klint A, Hernes E, Moller B, et al. Interpreting trends in prostate cancer incidence and mortality ... Young Jr JL, Swanson GM, West D, et al. Racial/Ethnic patterns of cancer in the United ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/...nervestimulering-vns-ved-epilepsi
  /
  ... var vellykket Referanser og litteratur Englot DJ, et al. Vagus nerve stimulation for epilepsy: a meta-analysis ... us.cyberonics.com/vns-therapy Fisher RS, et al. Vagus nerve stimulation magnet activation for seizures: a ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste