Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../barn/symptomdiagnoser/akutte_magesmerter
  /
  Bakgrunn Akutte magesmerter hos barn har mange årsaker og kan være vanskelige å vurdere. Klinikken kan være annerledes enn hos voksne, symptombeskrivelsene ufullstendige, ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-fysisk-helse
  /
  ... Kristensen, H., & Markestad, T. (2009). Diagnosing pediatric functional abdominal pain in children (4-15 years old) according to the Rome ... Nygaard, E. A., & Bentsen, B. S. (2005). Recurrent abdominal pain: a five-year ... in Norwegian children. Pediatrics, 130 (1), e152-158. Tollanes, M. C., ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../urinveisinfeksjoner_/nedre_urinveisinfeksjon
  /
  ... symptomene vage: feber, oppkast, passivitet, irritabilitet, redusert matlyst, magesmerter, hyppig vannlating, hematuri. Hos større barn ligner symptombildet på bildet hos voksne. Supplerende undersøkelser ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../urinveisinfeksjoner_/pyelonefritt
  /
  ... symptomene vage: feber, oppkast, passivitet, irritabilitet, redusert matlyst, magesmerter, hyppig vannlating, hematuri. Hos større barn ligner symptombildet på bildet hos voksne. Supplerende undersøkelser ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../infeksjoner/systemiske_infeksjoner/influensa
  /
  ... med frostanfall. Muskelsmerter. Tørrhoste. Sår hals. Hodepine. Anoreksi. Magesmerter og eventuelt oppkast, særlig hos barn. Feberen varer vanligvis i 3–4 døgn, mens ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../overgrep/omsorgssvikt_og_barnemishandling
  /
  ... traumer. Abdominaltraumer. Alvorlige buktraumer kan medføre organruptur med abdominalsmerter, muskulær defens (ikke hos helt små barn) og hypovolemisk sjokk. Differensialdiagnoser Skader på grunn av ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../binyrebarkinsuffisiens/addisonkrise
  /
  ... eller manifest sirkulasjonssvikt. Kvalme og brekninger. Redusert appetitt. Magesmerter. Hypoglykemi. Hyponatremi og hyperkalemi. Supplerende undersøkelser Blodsukker. Spesielt viktig hos barn. Tiltak Innleggelse. Hurtigst mulig innleggelse i sykehus. Før ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../undersoekelse_av_barn/supplerende_undersoekelser
  /
  ... Mistanke om sykdom i urinveiene (dysuri, pollakisuri, diffuse magesmerter, flankesmerter, inkontinens). Utredning av febrile barn uten annet infeksjonsfokus. Medtatte barn. Hos spedbarn kan feber ofte mangle ved pyelonefritt, og ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/symptomdiagnoser/magesmerter
  /
  ... Sykdomsmønster og klinisk bilde er annerledes hos små barn og svært gamle. Hos gravide forskyves abdominalorganene, og smertelokalisasjonen kan være atypisk, se magesmerter i svangerskapet. Det er ofte vanskelig å stille ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/peritoneum/peritonitt
  /
  ... ingen tarmlyder (paralytisk ileus). Takykardi og blodtrykksfall (sjokkutvikling). Hos barn og eldre kan symptomene være mindre utpregede, og buken kan være bløt. Lokal peritonitt. Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slippømhet. ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · neste · siste