Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6934
  /
  ... preparatene har samme drivgass (norfluran) (1-3). Akutte magesmerter hos barn kan imidlertid ha mange årsaker og være vanskelig ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=5379
  /
  ... J Med Genet 1998; 35: 353-65. 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ... J Med Genet 1998; 35: 353-65. 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=70
  /
  ... Pharmacists Association. Electronic version. (17. januar 2011). 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkning av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1094
  /
  Dato for henvendelse: 21.02.2006Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol?SPØRSMÅLEt prematurt barn er mye plaget med luft/smerter i magen. ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=4423
  /
  ... Hoffmann KM, Gruber E, et al. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. Arch Dis Child 2013; 98: 832-3. 6. ... Hoffmann KM, Gruber E, et al. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. Arch Dis Child 2013; 98: 832-3. 6. ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2079
  /
  ... fikk anemi. Legemiddelet ble seponert hos de to barna med abdominalsmerter. Anemien hos det tredje barnet ble vurdert til ikke å ... barn med Crohns sykdom. Legemiddelet var godt tolerert hos de fleste, men to barn avbrøt grunnet magesmerter som ble ansett som relatert til legemiddelet. Artikkelens ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2094
  /
  ... og effekt ikke er fastlagt i denne aldersgruppen. Hos barn er magesmerter, diaré, kvalme, ubehag i magen og oppkast rapportert ... Disse omfatter: Redusert apetitt, munntørrhet, kvalme, abdominalsmerte ... frekvens på 1-10% hos voksne og >10% hos barn og ungdom. Gastrointestinale ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3023
  /
  ... at man praktiserer å kombinere misoprostol med NSAIDs hos barn som har magesmerter på grunn av et NSAID. Man bruker i noen tilfeller en protonpumpehemmer, som omeprazol, til barn som bruker NSAID ... håndtert hos denne pasientgruppen som har behov for smertelindring, men ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5084
  /
  ... hos denne gutten og som er gir mindre magesmerter? Henvendelse fra helsesøster. SVARStandardbehandling ved jernmangelanemi hos barn er ferrofumarat mikstur 9 mg/ml og til ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=687
  /
  ... hypotermi, forverring av kollagenindusert artritt, hemming av ovulasjonen, magesmerter, endret søvnmønster, dysfori, kløe, økt anfallshyppighet hos barn med nevrologiske skader, irritabilitet og forverring av depresjoner ( ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste