Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. Frambu
    -
    www.frambu.no/psykisk-helse
    /
    ... gi seg utslag i kroppslige symptomer. For eksempel magesmerter, svimmelhet, hodepine og hjertebank å ha bakgrunn i ...