Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-residiverende
  /
  Bakgrunn Definisjon Vanligvis defineres kronisk residiverende magesmerter (RAP – recurrent abdominal pain) som tre eller flere episoder med magesmerter over en periode på minst tre måneder som er kraftige nok ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../psykosomatiske-present
  /
  ... barn og ungdom ofte ”vondter” i form av magesmerter, hodepine, brystsmerter, smerter i muskel-/skjellett, pustevansker eller ... i nyere studier av norske barn og ungdom. Magesmerter forekommer hyppigst hos yngre barn, mens hodepine forekommer ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutt-abdomen
  /
  Bakgrunn Akutte magesmerter kan ha et mangfold av kirurgiske og medisinske årsaker. De fleste er ikke alvorlige tilstander som verken krever ... bena oppunder seg er de viktigste symptomene på magesmerter i denne alderen. 1–5 år: Barnet vil ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../cystisk-fibrose
  /
  ... to-thrive (protein-kalori malnutrisjon). Voluminøse, fettrike avføringer. Magesmerter. Hypoproteinemi og ødemer. Lave nivåer av fettløselige vitaminer. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/hodepine-og-migrene
  /
  ... hyppighet ved forskjellige tilstander som allergier, hyperaktivitet, residiverende magesmerter, paroxysmal vertigo, sykliske brekninger, depresjoner, residiverende bensmerter, skoleproblemer, ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-obstipasjon
  /
  ... Fissur, hemorroider, sphincterspasme. Cystisk fibrose Symptomer og funn Magesmerter er vanlig, luftsmerter, blodig avføring, hard, knollete avføring ... se kaliber på avføring ned til blyant-tykkelse. Magesmerter? Bruker barnet lang tid på toalettet? Lengde/vekt ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../binyre/binyrebarksvikt
  /
  ... og muskel/skjelettsmerter, redusert appetitt, vekttap, kvalme, oppkast, abdominalsmerter, postural hypotensjon/svimmelhet (viktig å måle ortostatisk blodtrykk), ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/...mistenkt-postprandial-hypoklykemi
  /
  ... minutter for å redusere risiko for dumping (kvalme, abdominalsmerter, diaré, varmefølelse, svimmelhet, blodtrykksfall og hjertebank). Alternativt inntas ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-hos-immunsupprimerte
  /
  ... anaerob infeksjon: Sår i munnen, ev. kombinert med abdominalsmerter/diaré: Metronidazol 7,5 mg/kg x 3 ... nøytropeni) som behandles med cytostatika (ofte cytarabin). Gir magesmerter, ømhet i nedre høyre kvadrant, kvalme, feber og ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../helicobacter-pylori
  /
  ... barn og voksne. Andre gastrointestinale symptomer som kroniske magesmerter ser ikke ut til å være assosiert med ... og/eller melena bør undersøkes. Ved kronisk residiverende magesmerter har screening for kolonisering med HP tvilsom nytte. ...
forrige · 1 · 2 · neste