Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-fysisk-helse
  /
  ... omtales noen av de vanligste tilstandene. Forstoppelse og magesmerter Forstoppelse er det mest vanlige mageproblemet hos barn. ... mer krevende behandling, inkludert kirurgi, kan være nødvendig. Magesmerter er et annet vanlig symptom hos barn: Om ...
 2. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../e.-coli-enteritt-inkludert-ehec-inf
  /
  ... med pussholdig, av og til blodig diaré, kraftige abdominalsmerter og feber. Bakteriene invaderer tarmepitelcellene og sprer seg ... diaré som minner om «risavkok». Andre symptomer er magesmerter, feber og i sjeldne tilfeller oppkast. Barn er ...
 3. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/mihe/vann/smittestoffer-i-vann
  /
  ... også være direkte årsak til tarminfeksjoner. Sykdommen gir magesmerter og diaré, ofte med mild feber, hodepine og ... timer har forekommet. Sykdommen arter seg da som magesmerter raskt etterfulgt av diaré, noen ganger også med ...
 4. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../giftige-sopper---norsk-bokmal-2015.pdf
  /
  ... til alvorlig forgiftning med livstruende nyreskade. Kvalme, oppkast, magesmerter, generell sykdomsfølelse, økt eller redusert urinmengde kommer først ...
 5. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../giftige-sopper---bokmal-kortversjon-2015.pdf
  /
  ... Etter minst 6 timer kommer kraftig, vanntynn diaré, magesmerter og oppkast. Risikoen er stor for livstruende leverskade ... 2 dager kommer symptomer på forgiftning med kvalme, magesmerter, generell sykdomsfølelse og økt eller redusert urinmengde. Det ...
 6. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../giftige-sopper---nynorsk.pdf
  /
  ... Etter minst 6 timar kjem kraftig, vasstynn diaré, magesmerter og oppkast. Risikoen er stor for livstruande leverskade ... to dagar kjem symptoma på forgifting med kvalme, magesmerter, generell sjukdomsfølelse og auka eller redusert urinmengd. Det ...
 7. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../giftige-sopper---engelsk-2015.pdf
  /
  ... period of 6 hours, an explosive, watery diarrhoea, abdominal pain and vomiting starts. There is a high risk ... until minimum 2 days later consisting of nausea, abdominal pain, malaise and increased or reduced amount of urine. ...
 8. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../giardiasis---veileder-for-helsepers
  /
  ... forekommende tarmflagellat i Norge og gir diaré og magesmerter. Publisert 25.02.2010 Oppdatert 01.03.2016 ... akutt sykdom vanntynne diaréer, øvre mage-tarmplager med magesmerter og luftoppstøt med råtten lukt. 5-10% av ...
 9. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../campylobacteriose---veileder-for-he
  /
  ... Campylobacter. Gir vanligvis milde symptomer med diaré og magesmerter. Publisert 24.02.2010 Oppdatert 12.04.2017 ... feber og allmennsymptomer. Diaré, ofte blod- og slimtilblandet. Magesmerter. Ca. 20% vil ha symptomer ut over en ...
 10. Smittevernhåndboka
  -
  https://www.fhi.no/.../vibrionaceaeinfeksjoner-diverse-art
  /
  ... 6-48 timer. Symptomer V. parahaemolyticus : Kvalme, oppkast, magesmerter, diaré, hodepine. Kort forløp, vanligvis 1-2 døgn. ... utgang for noen. Ved matsmitte oppkast, diaré og magesmerter som hos noen utvikler seg til septikemi og ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste