Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... V W X Y Z Æ Ø Å Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Abetalipoproteinemi ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-residiverende
  /
  Bakgrunn Definisjon Vanligvis defineres kronisk residiverende magesmerter (RAP – recurrent abdominal pain) som tre eller flere episoder med magesmerter over en periode på minst tre måneder som er kraftige nok ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../psykosomatiske-present
  /
  ... barn og ungdom ofte ”vondter” i form av magesmerter, hodepine, brystsmerter, smerter i muskel-/skjellett, pustevansker eller ... i nyere studier av norske barn og ungdom. Magesmerter forekommer hyppigst hos yngre barn, mens hodepine forekommer ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutt-abdomen
  /
  Bakgrunn Akutte magesmerter kan ha et mangfold av kirurgiske og medisinske årsaker. De fleste er ikke alvorlige tilstander som verken krever ... bena oppunder seg er de viktigste symptomene på magesmerter i denne alderen. 1–5 år: Barnet vil ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../mage-og-tarm/crohns-sykdom
  /
  ... til endetarmen. De vanligste symptomene er diare og magesmerter. Legemidler kan holde symptomene i sjakk, men mange ... til endetarmen. De vanligste symptomene er diare og magesmerter. Legemidler kan holde symptomene i sjakk, men mange ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../cystisk-fibrose
  /
  ... to-thrive (protein-kalori malnutrisjon). Voluminøse, fettrike avføringer. Magesmerter. Hypoproteinemi og ødemer. Lave nivåer av fettløselige vitaminer. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/hodepine-og-migrene
  /
  ... hyppighet ved forskjellige tilstander som allergier, hyperaktivitet, residiverende magesmerter, paroxysmal vertigo, sykliske brekninger, depresjoner, residiverende bensmerter, skoleproblemer, ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-obstipasjon
  /
  ... Fissur, hemorroider, sphincterspasme. Cystisk fibrose Symptomer og funn Magesmerter er vanlig, luftsmerter, blodig avføring, hard, knollete avføring ... se kaliber på avføring ned til blyant-tykkelse. Magesmerter? Bruker barnet lang tid på toalettet? Lengde/vekt ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../binyre/binyrebarksvikt
  /
  ... og muskel/skjelettsmerter, redusert appetitt, vekttap, kvalme, oppkast, abdominalsmerter, postural hypotensjon/svimmelhet (viktig å måle ortostatisk blodtrykk), ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../migrene-hos-barn-og-tenaringer
  /
  ... Migrene kan begynne i barndommen, hvor anfall av magesmerter kan være det dominerende symptom. Barnemigrene skiller seg ... start og en klar avslutning. Mange barn har magesmerter i forbindelse med et migreneanfall. Hos enkelte kan ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste