Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=lk-20-smerter-5809
  /
  ... med opioidindusert paralytisk ileus/opioidindusert obstipasjon (kan få abdominalsmerter), pasienter med alvorlig nedsatt lungefunksjon, myksødem, hypotyreose, Addisons ...
 2. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=tk-01-infeksjon-19216
  /
  ... feber, gradvis forverret allmenntilstand. Kronisk disseminert candidiasis: feber, abdominalsmerter, ↑ s-ALP, abscesser i lever og milt. Akutt ... cytostatikaindusert nøytropeniperiode og viser seg ved vedvarende feber, abdominalsmerter og ofte betydelig forhøyede verdier av alkaliske fosfataser ...
 3. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-12-fordoyel-1214
  /
  ... endret: 06.03.2018 Kort oppsummering Symptomer: Diaré, abdominalsmerter og allmennsymptomer. Vekttap og ev. ekstraintestinale manifestasjoner Diagnostikk: ...
 4. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-12-fordoyel-256
  /
  ... Publisert: 26.01.2016 Kort oppsummering Symptomer: Residiverende magesmerter (symptomet kan mangle). Ved langkommet kjertelødeleggelse: steatoré og ... i den eksokrine delen av pankreas, ledsaget av magesmerter og med tiden redusert eksokrin og endokrin pankreasfunksjon ...
 5. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-12-fordoyel-863
  /
  ... forkortelser.) AIP, PV, HCP: akutte anfall med kraftige magesmerter, kvalme, oppkast og psykiske symptomer. Varighet: ubehandlet fra ... de akutte porfyriene (AIP, PV, HCP) anfall med magesmerter, nevrologiske og psykiske symptomer. I tillegg forårsaker de ...
 6. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-12-fordoyel-1595
  /
  ... Sist endret: 01.12.2017 Kort oppsummering Symptomer: Magesmerter/ubehag knyttet til et forstyrret avføringsmønster Diagnostikk: Baseres ... gastroenteritter. Symptomer Symptomene ved irritabel tarm-syndrom omfatter magesmerter, gassplager og avføringsforstyrrelser. Magesmertene er sjelden distinkte, og ...
 7. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/.../?frid=LK-06-Nevrol-frf-retur-4859a
  /
  ... rapportert økt irritabilitet, aggresjon, stemningssvingninger, innsovningsvansker og hypomani. Abdominalsmerter og redusert matlyst er vanligvis forbigående. Hos voksne: ...
 8. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/.../?frid=gk-12a-forgif-frfretur-7415
  /
  ... sykehus.Klinikk: Tidlige symptomer kan være kvalme, brekninger, magesmerter og mild CNS-depresjon. Ruseffekten av metanol er ... brennende følelse og smerter i munn og svelg, magesmerter, brekninger og diaré. Ånde, oppkast, urin og avføring ...
 9. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=lk-03-428521
  /
  ... en dag. Bivirkninger Vanlige: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, hodepine, magesmerter, gastroøsofagal reflukssykdom, pruritus og utslett er vanlige bivirkninger ...
 10. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-03-274356
  /
  ... ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Bivirkninger Levonorgestrel: mastalgi, blødningsforstyrrelser, magesmerter og kvalme.Ulipristal: Vanlige: mastalgi, blødningsforstyrrelser, magesmerter, kvalme, ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste