Abdominalt aortaaneurisme Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../abdominalt-aortaaneurisme
  /
  ... kan hjelpe hvis aneurismet vokser. Hva er et abdominalt aortaaneurisme? Abdominalt aortaaneurisme er en utposning på hovedpulsåren (aorta) i magen. ... til seks ganger høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme enn kvinner. Eldre. Disse aneurismene er uvanlige hos ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ning-av-abdominalt-aortaaneurisme
  /
  Hjerte og kar Diagnostikk 2015 Folkehelseinstituttet Diagnostikk Lenker
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...nter-med-diabetes-og-karsykdommer
  /
  ... enkelte søkene) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening Frønsdal KB, Sæterdal I, Harboe I, Klemp ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/145/images-and-videos
  /
  ... Procedural videos Evidence Drugs Images and videos Images Abdominal aortic aneurysm Ultrasound of a 3.8 cm x 4. ... reflecting the Departments of Vascular Surgery and Radiology Abdominal aortic aneurysm Re-scanning intervals associated with aortic diameters NHS ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/145/images-and-videos
  /
  ... Procedural videos Evidence Drugs English Português Español Русский Abdominal aortic aneurysm View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/145/guidelines
  /
  ... Procedural videos Evidence Drugs English Português Español Русский Abdominal aortic aneurysm View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/kirurgi/a-a-lister/torakskirurgi-A-A
  /
  ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Akalasi Akutt koronarsyndrom Aortadisseksjon Aortainsuffisiens Aortakoarktasjon Aortastenose Atriemyksom ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../a-a-lister/generell-kirurgi-a-a
  /
  ... termen. Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Adenokarsinom med ukjent utgangspunkt Akutt abdomen Analfissur ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/kirurgi/a-a-lister/karkirurgi-a-a
  /
  ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Angiodysplasi i kolon Aortadisseksjon Aortakoarktasjon Bürgers sykdom Diabetesfot ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Abetalipoproteinemi Abort Abruptio placentae Acanthosis nigricans Acetaminofen ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · neste · siste