Afasi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/973.html
  /
  Summary Aphasia is an acquired impairment of language that affects comprehension and production of words, sentences, and/or discourse. ... modality of input or output is impaired. Definitions: aphasia, dysarthria, and apraxia It is important to distinguish ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../afasi-og-taleapraksi
  /
  5.4.4.1 # rehabilitering ved afasi og taleapraksi Alle pasienter med slag i dominant hemisfære bør screenes med tanke på språkvansker. Pasienter med språk- og kommunikasjonsvansker bør henvises ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../vedlegg/litteraturliste
  /
  ... 5. Reinvang I, Engvik H. Norsk grunntest for afasi: handbok. Oslo: Pensumtjeneste; 1995. Howard D, Patterson K, ... hos afasirammede (Psycholinguistic assessment of language processing in aphasia). Oslo: Novus; 2009. Enderby PM. Frenchay dysartritest. Oslo: ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../geriatrisk-metodebok/hjerneslag
  /
  ... ansikt/arm/ben), homonym hemianopsi og kortikalt utfall (afasi, apraksi, agnosi, visuospatialt utfall). Alle 3 komponenter tilstede. ... TOAST-klassifikasjonen Storkarsykdom: kliniske tegn på kortikal lesjon (afasi, apraksi, neglekt), subkortikal lesjon el. lillehjerne/hjernestamme lesjon. ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1477
  /
  ... bruker Epinat® (fenytoin) og Keppra® (levetiracetam) har hatt afasi i noen dager (snakker ikke i det hele ... lege. SVARLitteratursøk Ingen av de to preparatomtalene angir afasi som mulig bivirkning (1), og et anerkjent oppslagsverk ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-blincyto-amgen-612738
  /
  ... forstyrrelser i hjernefunksjonene (encefalopati), problemer med å kommunisere ( afasi ), anfall (kramper). feber , hevelse, frysetokter, nedsatt eller økt ... i hjernefunksjonene (encefalopati) som problemer med å kommunisere ( afasi ), prikking i huden (parestesi), kramper, problemer med å ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/gliolan-medac-571551
  /
  ... nevrologiske funksjoner og tidligere fokale svekkelser (f.eks. afasi , synsforstyrrelser og parese) som ikke forbedres ved kortikosteroidbehandling. ... kar: Tromboemboli. Nevrologiske: Nevrologiske lidelser (f.eks. hemiparese, afasi , konvulsjoner, hemianopsi). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2901
  /
  ... finne ord etter oppstart med legemidlene. Er dysfasi/afasi registrert som bivirkning ved bruk av disse preparatene? ... som mindre vanlig forekommende ( Det kan tenkes at afasi/ordletingsvansker kan være en følge av bl.a. ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/gliolan-medac-571551
  /
  ... nevrologiske funksjoner og tidligere fokale svekkelser (f.eks. afasi , synsforstyrrelser og parese) som ikke forbedres ved kortikosteroidbehandling. ... kar: Tromboemboli. Nevrologiske: Nevrologiske lidelser (f.eks. hemiparese, afasi , konvulsjoner, hemianopsi). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../omnipaque-ge-healthcare-562411
  /
  ... hukommelsestap, desorientering, hjerneødem), forbigående motorisk dysfunksjon (inkl. talevansker, afasi , dysartri). Psykiske: Forvirring, agitasjon , rastløshet, angst . Øre: Forbigående ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste