Aicardi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/aicardi-goutieres-syndrom
  /
  Sykdommen viser hjernefunksjonsforstyrrelser fra tidlig barnealder og symptomdebut fra fødsel til de første leveårene. Spisevansker med nedsatt trivsel, slapphet, ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/differentials
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/17664401?tool=bestpractice.com Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) History Exam 1st investigation Other ... nlm.nih.gov/pubmed/17664401?tool=bestpractice.com Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) History Exam 1st investigation Other ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/pdf/686.pdf
  /
  ... associated neurodegeneration ( PKAN) Infantile epileptic- dyskinetic encephalopathy ( ARX) Aicardi- Goutieres syndrome ( AGS) Paroxysmal tonic upgaze of infancy ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/references
  /
  ... Neurol. 2002;6:243-247. Abstract Goutieres F. Aicardi-Goutieres syndrome. Brain Dev. 2005;27:201-206. ... Obese JA. General concepts. In: Fernández-Alvarez E, Aicardi J, eds. Movement disorders in children. London: Mac ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686
  /
  ... Obese JA. General concepts. In: Fernández-Alvarez E, Aicardi J, eds. Movement disorders in children. London: Mac ... associated neurodegeneration (PKAN) Infantile epileptic-dyskinetic encephalopathy (ARX) Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) Paroxysmal tonic upgaze of infancy ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/686
  /
  ... Obese JA. General concepts. In: Fernández-Alvarez E, Aicardi J, eds. Movement disorders in children. London: Mac ... associated neurodegeneration (PKAN) Infantile epileptic-dyskinetic encephalopathy (ARX) Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) Paroxysmal tonic upgaze of infancy ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... Dieker syndrom) eller agenesi/hypoplasi av corpus callosum (Aicardi syndrom; bare piker). MRS (magnetisk resonans spektroskopi) er ... Medfødt toksoplasmose viser karakteristiske arrforandringer i retina, mens Aicardi syndrom kjennetegnes av utstansede hvite flekker i retina. ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3269
  /
  ... måneder gammelt barn har en sjelden nevrodegenerativ lidelse (Aicardi-Goutieres syndrom). En utenlandsk ekspert har anbefalt oppstart ... som beskriver bruk av etidronat hos barn med Aicardi-Goutieres syndrom, men det foreligger noe dokumentasjon på ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig polynevropati Skulder-bekken ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/752/pdf/752.pdf
  /
  ... neuronal migration disorder such as lissencephaly. X-linked Aicardi syndrome is a rare condition, but frequently presents ... Abstract 16. Rosser TL, Acosta MT, Packer RJ. Aicardi syndrome: spectrum of disease and long-term prognosis ...
forrige · 1 · 2 · neste