Aicardi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/aicardi-goutieres-syndrom
  /
  Sykdommen viser hjernefunksjonsforstyrrelser fra tidlig barnealder og symptomdebut fra fødsel til de første leveårene. Spisevansker med nedsatt trivsel, slapphet, ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/differentials
  /
  ... suspected syndrome, or whole exome or genome sequencing. Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) History Exam 1st investigation Other ... suspected syndrome, or whole exome or genome sequencing. Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) History Exam 1st investigation Other ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/pdf/686.pdf
  /
  ... syndrome of dystonia with deafness and hypomyelination. [ 47] • Aicardi-Goutières syndrome (AGS) is a type I interferonopathy ( ... including infantile epileptic- dyskinetic ... syndrome ( AGS) Other inherited neurodegenerative disorders with ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/686/pdf/686.pdf
  /
  ... syndrome of dystonia with deafness and hypomyelination. [ 47] • Aicardi-Goutières syndrome (AGS) is a type I interferonopathy ( ... including infantile epileptic- dyskinetic ... syndrome ( AGS) Other inherited neurodegenerative disorders with ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/references
  /
  ... 2002;6(5):243-7. Abstract Goutieres F. Aicardi-Goutieres syndrome. Brain Dev. 2005 Apr;27(3): ... Obese JA. General concepts. In: Fernández-Alvarez E, Aicardi J, eds. Movement disorders in children. London: Mac ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686
  /
  ... Obese JA. General concepts. In: Fernández-Alvarez E, Aicardi J, eds. Movement disorders in children. London: Mac ... including infantile epileptic-dyskinetic encephalopathy Leukodystrophies/hypomyelinating disorders Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) Other inherited neurodegenerative disorders with ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/686
  /
  ... Obese JA. General concepts. In: Fernández-Alvarez E, Aicardi J, eds. Movement disorders in children. London: Mac ... including infantile epileptic-dyskinetic encephalopathy Leukodystrophies/hypomyelinating disorders Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) Other inherited neurodegenerative disorders with ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/aetiology
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/24011989?tool=bestpractice.com Aicardi-Goutières syndrome (AGS) is a type I interferonopathy ( ... TREX1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, ADAR1, and IFIH1: Aicardi-Goutières syndrome and beyond. Neuropediatrics. 2016 Dec;47( ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... Dieker syndrom) eller agenesi/hypoplasi av corpus callosum (Aicardi syndrom; bare piker). MRS (magnetisk resonans spektroskopi) er ... Medfødt toksoplasmose viser karakteristiske arrforandringer i retina, mens Aicardi syndrom kjennetegnes av utstansede hvite flekker i retina. ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3269
  /
  ... måneder gammelt barn har en sjelden nevrodegenerativ lidelse (Aicardi-Goutieres syndrom). En utenlandsk ekspert har anbefalt oppstart ... som beskriver bruk av etidronat hos barn med Aicardi-Goutieres syndrom, men det foreligger noe dokumentasjon på ...
forrige · 1 · 2 · neste