Aicardi-goutières syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/differentials
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/17664401?tool=bestpractice.com Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) History Exam 1st investigation Other investigations usually ... nlm.nih.gov/pubmed/17664401?tool=bestpractice.com Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) History Exam 1st investigation Other investigations usually ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/aicardi-goutieres-syndrom
  /
  Sykdommen viser hjernefunksjonsforstyrrelser fra tidlig barnealder og symptomdebut fra fødsel til de første leveårene. Spisevansker med nedsatt trivsel, slapphet, ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/686/pdf/686.pdf
  /
  ... associated neurodegeneration ( PKAN) Infantile epileptic- dyskinetic encephalopathy ( ARX) Aicardi- Goutieres syndrome ( AGS) Paroxysmal tonic upgaze of infancy Diagnosis DIAGNOSIS ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686/references
  /
  ... Neurol. 2002;6:243-247. Abstract Goutieres F. Aicardi-Goutieres syndrome. Brain Dev. 2005;27:201-206. Abstract Fenichel ... R, et al. Clinical and molecular phenotype of Aicardi-Goutieres syndrome. Am J Hum Genet. 2007;81:713-725. ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3269
  /
  ... måneder gammelt barn har en sjelden nevrodegenerativ lidelse (Aicardi-Goutieres syndrom). En utenlandsk ekspert har anbefalt oppstart med steroider ... som beskriver bruk av etidronat hos barn med Aicardi-Goutieres syndrom, men det foreligger noe dokumentasjon på bruk av ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/686
  /
  ... associated neurodegeneration (PKAN) Infantile epileptic-dyskinetic encephalopathy (ARX) Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) Paroxysmal tonic upgaze of infancy Full details ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/686
  /
  ... associated neurodegeneration (PKAN) Infantile epileptic-dyskinetic encephalopathy (ARX) Aicardi-Goutieres syndrome (AGS) Paroxysmal tonic upgaze of infancy Full details ...
 8. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig polynevropati Skulder-bekken muskeldystrofi Wolf- ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig polynevropati Skulder-bekken muskeldystrofi Wolf- ...