Akutt hodepine hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... kvalme, oppkast, magesmerter svært vanlig trøtthet, sløvhet, svimmelhet, ... hos risikopasienter (eksisterende nyre- eller hjertesykdom, bruk av ACE- ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Uten sterk oppvarming er det liten fare for akutt forgiftning av den mengden kvikksølv som finnes i et febertermometer. Lungene hos små barn (< 30 mnd) er særlig følsomme for eksponering for ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... tegn på hypoglykemi. Eventuelt uvilje mot å spise hos barn. CNS/PNS: Kan være sterkt affisert. Mulige tegn er endret oppførsel (som forvirring, uro, angst eller agitasjon), utmattelse, hodepine, skjelvinger, koordinasjonsproblemer, uklart syn, parestesier, muskelsvakhet, kramper, ensidige ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...orgiftning-utfyllende-informasjon
  /
  ... Smith DW, Frankel LR. Severe metabolic acidosis after acute naproxen sodium ingestion. Annals of Emergency Medicine 1989; 18: 1102-4. Riordan M, Rylance G, Berry K. Poisoning in children 2: Painkillers. Archives of Disease in Childhood 2002; ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bly-metallisk-og-uorganisk
  /
  ... Nervesystemet Muskelsvakhet og -lammelser, tretthet, perifere nevropatier. ... IQ hos barn. Eventuelt blyencefalopati, en alvorlig tilstand som kan vise ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... PE, Vicaut E, Baud FJ. Hypokalaemia related to acute chloroquine ingestion. Lancet 1995;346(8979):877-80. Kelly JC, Wasserman GS, Bernard WD, Schultz C, Knapp J. Chloroquine poisoning in a child. Ann Emerg Med 1990;19(1):47-50. ...
 7. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... toksiske dosene er antatt å være like for barn og voksne. Bakgrunnen for dette er at det daglige behovet for tyroideahormoner er størst hos spedbarn og avtar gradvis med alderen. Akutt overdosering - toksiske doser < 2 mg: Sjelden symptomer/tegn ...
 8. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... pulstrykk og hjertebank hånd-tremor og svetting agitasjon, hodepine og ... (barn mest utsatt) hyperventilasjon og bronkodilatasjon kan føre til ...
 9. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... sympatikusstimulering hos eldre med etablert eller latent koronarsykdom. Hos denne pasientgruppen oppstår det lettere en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av oksygen. Akutt: Toksisk dose > 15 mg/kg Dødelig dose > 100 mg/kg Risikogrupper: Alder, barn < 6 mnd, eldre > 65 år. Kronisk forgiftning eller ...
 10. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antidotliste
  /
  ... Bivirkninger: Antikolinerge effekter. Kan utløse akutt glaukom, spesielt hos disponerte. ... Dosering: Voksne: 2,5-5 mg. Barn: 0,04 mg/kg. Gis i.m. eller ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste