Akutt hodepine hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../influensavaksinasjon---veileder-for
  /
  ... 6 måneder, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt Akutt infeksjon med feber over 38 °C Graviditet og ... etter vaksinasjon er vanlig. Nesetetthet (mer enn 10 %), rennende nese Hodepine, ... hos barn under to år Anbefalt vaksinasjonsregime En vaksinedose består ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../bakterier-i-drikkevann
  /
  ... å hvile. Sykdommen er vanligvis karakterisert ved diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og evt. feber, men diaréen kan også i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Barn, gamle og personer med nedsatt immunforsvar er svært utsatt, og hos disse kan den nødvendige infeksjonsdosen være lav. Hos ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten
  /
  ... medikamenter er anbefalt. Foreskriving av alimemazin (antihistamin) til barn mellom 0 og ... av sovemedisin hos voksne har også vist seg å være relatert ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../protozoer-i-drikkevann
  /
  ... amøben kommer i kontakt med slimhinnene i nesen. Barn og ungdom er spesielt ... utvikler sterk hodepine, kvalme med oppkast, høy feber og andre symptomer ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../inneklima-og-helseplager-ny
  /
  ... kan også auke risikoen for sjukdommen. Astma hyppig hos barn Astma er den hyppigaste kroniske sjukdommen hos barn, og er ei av dei viktigaste årsakene til ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../publikasjonsliste-for-reseptregisteret
  /
  ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, et al. Hypnotics use in children 0-18 months: moderate agreement between mother-reported ...
 7. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../publikasjonsliste-for-dodsarsaksregisteret
  /
  ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... Hagemo, P., . . . Holmstrom, H. (2016). Sudden unexpected death in children with congenital heart defects. European Heart Journal, 37 ( ...
 8. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../bygging-pa-gamle-avfallsdeponier
  /
  ... ATSDR, 2001). Luftveissymptomer var de vanligst selvrapporterte symptomene hos barn, voksne og arbeidere som var eksponert for hydrogensulfid ... i bygg reist på nedlagte avfallsdeponier) er relativt lave og medfører mest ... gi helseplager som hodepine og kvalme. Vond lukt kan også føre til ...
 9. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/hn/legemiddelbruk/fakta-om-paracetamol
  /
  ... behandle hodepine, kan behandlingen i seg selv gi hodepine. Forgiftninger Akutt forgiftning: For friske voksne regnes en dose på ... year observational study of all hospitalized and fatal acute poisonings in Oslo: Epidemiology, intention and follow-up. BMC Public Health. 2012; ...
 10. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/smerte
  /
  ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... innvandrerbefolkningen Barn og unge: fysiske helse Sosiale ... hos eldre Ikke-smittsomme sykdommer Astma og allergi Demens ...
forrige · 1 · 2 · neste