Akutt hodepine hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../infeksjoner/systemiske_infeksjoner/influensa
  /
  ... feber, eventuelt med frostanfall. Muskelsmerter. Tørrhoste. Sår hals. Hodepine. Anoreksi. ... Mononukleose Meningitt Leukemi Tiltak Praktiske tiltak. Gi ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/symptomdiagnoser/hodepine
  /
  ... nedsatt allmenntilstand. Det kliniske bildet kan være atypisk hos barn og ... kan gi hodepine, akutt eller over timer. Særlig ved infarkter i bakre ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../rusmidler_og_rusmiddelforgiftninger/etanol
  /
  ... Kritikkløshet. Ataksi. Retardert og ukoordinert motorikk. Hypoglykemi, særlig hos barn og personer som bruker diabetesmedisiner. Eventuelt hypotermi. Eventuelt hypotensjon. Ved akutt alvorlig etanolforgiftning ses nedsatt respirasjonsfrekvens. Supplerende undersøkelser Blodsukker. ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../nedre_luftveisinfeksjoner/pneumoni
  /
  ... 50–100 mg/L ses også ved influensa og akutt bronkitt som har vart i 2–5 dager, og finnes ofte hos barn med viral pneumoni. Verdier like over det normale ( ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../urinveisinfeksjoner_/pyelonefritt
  /
  ... må spesielt være oppmerksom på fare for alvorlig infeksjon hos de minste barna. Symptomer og funn Feber, noen ganger høy og med frostanfall. Kvalme og eventuelt oppkast. Hodepine og sykdomsfølelse. Smerter i abdomen og i flankene. ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../barn/symptomdiagnoser/kvalme_og_oppkast
  /
  ... Varighet (obs – >12 t hos nyfødte, >24 t hos barn under 2 år og >48 t for eldre barn)? Farge på oppkast (obs – gallefarget eller fekalt)? Prosjektillignende oppkast? Akutte sterke magesmerter? Vekttap? Feber og redusert allmenntilstand? Hodepine, spesielt hvis verre om morgenen eller i liggende ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../svelg_farynks/akutt_faryngotonsillitt
  /
  ... enkelte andre tilstander, blant annet ved mononukleose, skarlagensfeber, akutt leukemi og agranulocytose. Symptomer og funn Sår hals og svelgsmerter. Temperaturstigning. Eventuelt hodepine og varierende grad av påvirket allmenntilstand. Små barn vegrer fødeinntak og kan ha kvalme/brekninger. Av ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/sekresjon_fra_nesen
  /
  ... oral respirasjon, nedsatt luktesans, snorking, nasal stemme og hodepine. Fremmedlegeme i nesen. Oftest barn. Ensidig tett nese. Etter en stund purulent nasalsekresjon. Tumor. Ensidig, purulent nasalsekresjon hos voksne. Likvoré. Etter hodetraume. Fargeløs, vandig væske. Tiltak ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../lever_galleveier_og_pankreas/viral_hepatitt
  /
  ... smittekilden. Opptrer i epidemier i utviklingsland, spesielt hos barn og yngre ... og dårlig matlyst. Eventuelt leddsmerter. Moderat feber. Palpasjonsømhet ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../oevre_luftveier/svelg_farynks/mononukleose
  /
  ... negativt resultat i 25 % av tilfellene (spesielt hyppig hos barn). Nesten ... Akutt hivinfeksjon Tiltak Praktiske tiltak og informasjon. Tilstanden er ...
forrige · 1 · 2 · neste