Akutt hodepine Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Alvorlig forgiftning: CNS symptomer/tegn: Sløvhet, somnolens, irritabilitet, hodepine, kramper og koma. Nyresvikt (akutt tubulær nekrose). Sirkulasjon: Hypertensjon innledningsvis, etterfulgt av hypotensjon. ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bly-metallisk-og-uorganisk
  /
  ... Ulemper med kalsium-EDTA-behandling: Alvorlig nyresvikt med akutt tubulær nekrose er en sjelden, doserelatert bivirkning. Smerte på injeksjonsstedet er vanlig. Tretthet, hodepine, hoste, muskelsmerter, feber, hypotensjon, uvelhet, tåreflod, nesetetthet og ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...orgiftning-utfyllende-informasjon
  /
  ... Naproksen CNS-effekter med koma, kramper, hallusinasjoner og hodepine er relativt vanlig ved naproksenoverdose (5). Det er sett akutt nyresvikt og nyrepåvirkning i flere tilfeller (18,57). ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... ved akutt og kronisk forgiftning er noe forskjellig. Akutt forgiftning ... forvirring og koma kan forekomme. Synsforstyrrelser: Forekommer. ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... gjennomsnitt 8,5 dager) etter inntak: Sterk tørste, hodepine, ryggsmerter, anoreksi, polydipsi, polyuri og etter hvert anuri. Ved utvikling av akutt nyresvikt kan restituering skje gradvis innen uker til ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... en latenstid på inntil 24 timer, og en akutt intravaskulær hemolyse kan ... kvalme, oppkast, diaré, skjelvinger, balanseproblemer, tørste, mørk ...
 7. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... behandling Sentrale referanser Toksisitet Felbamat har relativt lav akutt ... svimmelhet, agitasjon, ataksi, ufrivillige bevegelser, tremor og kramper. ...
 8. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... i dampform absorberes raskt og effektivt fra lungene. Akutt respirasjonsstans ... hodepine, synsforstyrrelser og leukocytose. Symptomene kan gå over i ...
 9. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... lav pH). Kaliumcyanid (natriumcyanid antas å være sammenlignbar) Akutt letal dose: ... De fleste hudeksponeringer, kontakt eventuelt Giftinformasjonen ...
 10. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... kvalme, oppkast, magesmerter svært vanlig trøtthet, sløvhet, svimmelhet, ... akutt psykose og hallusinasjoner er sett Nyrepåvirkning kan forekomme ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · neste · siste