Akutt myelogen leukemi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Diagnostikk/AML?lg=procedure&chapter=4
  /
  ... Om leukemi › Diagnostikk › Av akutt myelogen Diagnostikk av akutt myelogen leukemi Generelt Utredning Definisjoner Funn Oppfølging Funn Det mest ... bare hos 30 % av pasientene. Typiske funn ved akutt myelogen leukemi Uten modningstegn M1 / med modningstegn M2 / hypergranulær promyelocytt ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../AML?lg=procedure&chapter=2
  /
  ... Behandling › Medikamentell behandling › Av akutt myelogen Behandling av akutt myelogen leukemi Generelt Behandlingsplan Forberedelser Gjennomføring Oppfølging Behandlingsplan Enkelte pasientgrupper ...
 3. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...ikamentell-behandling-av-AML-barn?lg=procedure
  /
  ... Medikamentell behandling › Akutt myelogen leukemi Medikamentell behandling av akutt myelogen leukemi hos barn Generelt Behandlingsplan Forberedelser Gjennomføring Oppfølging Generelt ...
 4. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Gyn_Doksorubicin?lg=procedure&chapter=2
  /
  ... Om leukemi › Diagnostikk › Av akutt myelogen Diagnostikk av akutt myelogen leukemi Generelt Utredning Definisjoner Funn Oppfølging Generelt Akutt myelogen ...
 5. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/.../Diagnostikk/AML?lg=procedure
  /
  ... Om leukemi › Diagnostikk › Av akutt myelogen Diagnostikk av akutt myelogen leukemi Generelt Utredning Definisjoner Funn Oppfølging Generelt Akutt myelogen ...
 6. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Gyn_Karboplatin?lg=procedure&chapter=4
  /
  ... Behandling › Medikamentell behandling › Av akutt myelogen Behandling av akutt myelogen leukemi Generelt Behandlingsplan Forberedelser Gjennomføring Oppfølging Generelt Akutt myelogen ...
 7. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/.../AML?lg=procedure
  /
  ... Behandling › Medikamentell behandling › Av akutt myelogen Behandling av akutt myelogen leukemi Generelt Behandlingsplan Forberedelser Gjennomføring Oppfølging Generelt Akutt myelogen ...
 8. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Barn/Diagnoser/Akutt-leukemi?lg=print
  /
  ... kromosom positiv ALL – Behandles etter egen protokoll, EsPhALL. Akutt myelogen leukemi Ved akutt myelogen leukemi brukes FAB-klassifikasjonen. Det ... Ti års hendelsesfri overlevelse for hele gruppen er 76 % Akutt myelogen leukemi Prognosen for overlevelse ved akutt myelogen leukemi hos barn ...
 9. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... myelogen leukemi kronisk lymfatisk leukemi PROSEDYRER Diagnostikk av akutt myelogen leukemi Generelt Akutt myelogen leukemi deles inn i 7 ... bare hos 30 % av pasientene. Typiske funn ved akutt myelogen leukemi Uten modningstegn M1 / med modningstegn M2 / hypergranulær promyelocytt ...
 10. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../Stadier?CancerType=Barn Akutt leukemi
  /
  ... påvist Philadelphiakromosom – Behandles etter egen protokoll, EsPhALL. Risikogrupper Akutt myelogen leukemi Ved akutt myelogen leukemi brukes FAB-klassifikasjonen, og ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste