Akutt myelogen leukemi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../DIAGNOSTIKK/Leukemi-AML?lg=procedure
  /
  ... Illustrasjoner Oncolex › Diagnostikk › Av akutt myelogen Diagnostikk av akutt myelogen leukemi Fagansvarlig Lorentz Brinch Hematolog dr.med. Rikshospitalet Oslo ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Leukemi-AML?lg=procedure
  /
  ... Behandling › Medikamentell behandling › Av akutt myelogen Behandling av akutt myelogen leukemi Fagansvarlig Lorentz Brinch Hematolog dr.med. Rikshospitalet Oslo ...
 3. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...ikamentell-behandling-av-AML-barn?lg=procedure
  /
  ... Medikamentell behandling › Akutt myelogen leukemi Medikamentell behandling av akutt myelogen leukemi hos barn Generelt Behandlingsplan Forberedelser Gjennomføring Oppfølging Generelt ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/tevagrastim-teva-564593
  /
  ... med unormal cytogenetikk. Spesielle forsiktighetsregler hos pasienter med akutt myelogen leukemi : Malign cellevekst: G-CSF kan stimulere veksten av ... skille diagnosen blastcelletransformasjon ved kronisk myelogen leukemi fra akutt myelogen leukemi . Pga. begrensede data om sikkerhet og effekt ved ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/novantrone-meda-562158
  /
  ... 2-4 mg/m 2 iht. anbefalt monoterapidose. Akutt myelogen leukemi : I kombinasjon med cytostatika. Ved induksjonsbehandling gis 12 ... av hud og sklera. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Akutt myelogen leukemi , myelodysplastisk syndrom, akutt leukemi. Hjerte/kar: Asymptomatisk reduksjon ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../klassifikasjon
  /
  ... hva gjelder laboratorievurdering og klinisk evaluering. Tabell 1. Akutt myelogen leukemi, forenklet FAB* (12) M0 AML med minimal differensiering ... Myelomonocyttleukemi M5 Monoblastleukemi M6 Erytroleukemi M7 ... myelogen leukemi, ikke spesifisert på annen måte i WHO klassifikasjonen ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutt-myelogen-leukemi-aml
  /
  4 # Akutt myelogen leukemi (AML) For sikker diagnostikk av akutt myelogen leukemi kreves: Morfologisk undersøkelse av beinmargsutstryk etter MGG fargning Cytokjemisk ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../morfologi
  /
  ... å klarlegge om pasientens akutte leukemi tilhører undergruppen akutt myelogen leukemi eller undergruppen akutt lymfoblastisk leukemi, fordi behandlingen og ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/adriamycin-pfizer-545768
  /
  ... sårdannelse og nekrose i kolonmucosa hos pasienter med akutt myelogen leukemi . Gå til interaksjonsanalyse Adriamycin Pfizer Lukk Graviditet, amming ... ernæring: Dehydrering, hyperurikemi. Svulster/cyster: Akutt lymfocytisk leukemi, akutt myelogen leukemi ... lakrimasjon. Øvrige: Illebefinnende. Sekundær akutt ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/neulasta-amgen-561908
  /
  ... Amgen Lukk Forsiktighetsregler Skal brukes med forsiktighet ved akutt myelogen leukemi , da de langvarige effektene av preparatet er ukjent. ... myelogen leukemi og hos pasienter med sekundær AML ( akutt myelogen leukemi ), og bør derfor ikke brukes hos disse pasientene. ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · neste · siste