Akutt myelogen leukemi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../DIAGNOSTIKK/Leukemi-AML?lg=procedure
  /
  ... Illustrasjoner Oncolex › Diagnostikk › Av akutt myelogen Diagnostikk av akutt myelogen leukemi Fagansvarlig Lorentz Brinch Hematolog dr.med. Rikshospitalet Oslo ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Leukemi-AML?lg=procedure
  /
  ... Behandling › Medikamentell behandling › Av akutt myelogen Behandling av akutt myelogen leukemi Fagansvarlig Lorentz Brinch Hematolog dr.med. Rikshospitalet Oslo ...
 3. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...ikamentell-behandling-av-AML-barn?lg=procedure
  /
  ... Medikamentell behandling › Akutt myelogen leukemi Medikamentell behandling av akutt myelogen leukemi hos barn Generelt Behandlingsplan Forberedelser Gjennomføring Oppfølging Generelt ...
 4. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Barn/Diagnoser/Akutt-leukemi?lg=print
  /
  ... kromosom positiv ALL – Behandles etter egen protokoll, EsPhALL. Akutt myelogen leukemi Ved akutt myelogen leukemi brukes FAB-klassifikasjonen. Det ... Ti års hendelsesfri overlevelse for hele gruppen er 76 % Akutt myelogen leukemi Prognosen for overlevelse ved akutt myelogen leukemi hos barn ...
 5. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Stadier?CancerType=Barn Akutt leukemi
  /
  ... påvist Philadelphiakromosom – Behandles etter egen protokoll, EsPhALL. Risikogrupper Akutt myelogen leukemi Ved akutt myelogen leukemi brukes FAB-klassifikasjonen, og ...
 6. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../BAKGRUNN/Stadier?lg=ksprint
  /
  ... påvist Philadelphiakromosom – Behandles etter egen protokoll, EsPhALL. Risikogrupper Akutt myelogen leukemi Ved akutt myelogen leukemi brukes FAB-klassifikasjonen, og ...
 7. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...AML?lg=ks&CancerType=Leukemi&containsFaq=False
  /
  ... OPPFØLGING Oppfølging etter allogen stamcelletransplantasjon Medisinsk behandling av akutt myelogen leukemi Akutt myelogen leukemi behandles med cellegift som reduserer, ...
 8. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Leukemi-AML?lg=procedure&containsFaq=false
  /
  ... Skjul fargemarkering Prosedyren brukes i: Medisinsk behandling av akutt myelogen leukemi Akutt myelogen leukemi behandles med cellegift som reduserer, ...
 9. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Diagnoser/Akutt leukemi/Bakgrunn/Stadier.aspx
  /
  ... kromosom positiv ALL – Behandles etter egen protokoll, EsPhALL. Akutt myelogen leukemi Ved akutt myelogen leukemi brukes FAB-klassifikasjonen. Det skilles etter FAB kriterier ...
 10. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Akutt-leukemi/Bakgrunn/Stadier?lg=print
  /
  ... kromosom positiv ALL – Behandles etter egen protokoll, EsPhALL. Akutt myelogen leukemi Ved akutt myelogen leukemi brukes FAB-klassifikasjonen. Det skilles etter FAB kriterier ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste