Aspergers syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  Det er behov for mer kunnskap om Asperger syndrom blant sakkyndige, politi og rettsvesen. Det er stort behov for forskning om Asperger syndrom og kriminalitet. Ill.foto: aluxum, iStockphoto Av Sissel Berge ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  Den amerikanske psykiaterforeningen foreslår å utelate diagnosen Asperger-syndrom i den reviderte DSM-5-manualen. Jeg mener forslaget er prematurt. Hovedkriteriene for Asperger-syndrom er problemer i sosialt samspill, et begrenset mønster ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../utviklingsforstyrrelser-autisme
  /
  ... med mental retardasjon og bevegelsesstereotyper F 84.5 Asperger syndrom F 84.8 Andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Forekomst av ... I den senere tiden har spesielt gruppen med Asperger syndrom diagnose økt. Det er usikkert om dette er ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... Eye Movement Desensitization Reprocessing) med en gutt med Aspergers syndrom viste seg virksomt. Barn med Aspergers syndrom har ofte vansker med å dra nytte av ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-for-autisme-og-aspergers-syndrom
  /
  ... samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy for autisme og Aspergers syndrom. Skåringsverktøy kan være til hjelp dersom du har ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gjennomgripende-utviklings
  /
  ... schizofreni (90). Det er funnet at personer med Aspergers syndrom har større grad av tankeforstyrrelser og desorganisert tenkning. ... identifisert en gruppe som både har gjennomgripende utviklingsforstyrrelser / Aspergers syndrom og ulike psykoselidelser (92-94). Denne gruppen er ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5157
  /
  ... for henvendelse: 15.09.2008Antipsykotika ved vrangforestillinger og Asperger syndrom SPØRSMÅLMann i 30-årene med Asperger syndrom med utpreget tvang. Psykotiske vrangforestillinger i tillegg. Bruker ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3076
  /
  ... henvendelse: 04.07.2013Effekt av vitamin B12 ved Aspergers syndrom?SPØRSMÅLJeg fikk spørsmål fra foreldre om vitamin B12 ved Aspergers syndrom. De har lest, men husker ikke hvor, at ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... tre år for barneautisme og syv år for Asperger syndrom i USA (Mandell, Novak & Zubritsky, 2005). Fra Norge ... vanskene regnes som medfødte og livslange. Barneautisme og Asperger syndrom er de mest kjente undergruppene. Mange instrumenter er ...
 10. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-unge
  /
  ... hvorav de mest utbredte er barneautisme (klassisk autisme) , Aspergers syndrom og atypisk autisme . Ved barneautisme er alle symptomene ... alvorlig grad, og mange har samtidig psykisk utviklingshemming. Aspergers syndrom brukes som diagnose på barn som har autistiske ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · neste · siste