Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1097.html
  /
  Summary Ataxia is a neurological syndrome characterised by clumsy and unco-ordinated movement of the limbs, trunk, and cranial ... proprioceptive sensory pathways. The list of causes of ataxia is extensive. Typically, ataxia is classified on the ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/friedreichs-ataksi
  /
  Tilhører gruppen fremadskridende, nevrologiske sykdommer (nevrodegenerativ sykdom). I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/ataxia-telangiectasia
  /
  Dette omfatter en lang rekke variasjoner der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver kan være berørt. Tilstanden kan derfor være vanskelige å ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/akutt-ataksi
  /
  Bakgrunn Ataksi er et uklart begrep. Her menes nedsatt koordinasjon av bevegelser. Klinisk mest fremtredende er vanligvis balansevansker (ustødig ... ikke godt det man peker på godt). Akutt ataksi (AA) oppstår i løpet av timer til dager ( ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner/seros-meningitt
  /
  ... og nedsatt/endret bevissthet. Taleforstyrrelse, desorientering, endret adferd, ataksi, nakkestivhet, fokale nevrologiske symptomer (hemiparese og kramper) forekommer. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../aktuelt/sjeldne-sykdommer-test
  /
  ... blødersykdommer Arvelige trombocyttsykdommer Aspartylglycosaminuri (glycosylasparginasemangel) Ataxia telangiectasia (AT) Ataksi, arvelig Autoimmun polyendokrinopati candidiasis ektodermal dysplasi (APECED) Bardet- ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../livsviktige-enzymer
  /
  ... varierende grad. Sentralnervesystemet : Uro, angst, forvirring, søvnløshet, hodepine, ataksi, kramper, muskelrykninger, koma, dyspné, apné. CNS effektene består ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../guillain-barré-syndrom
  /
  ... Spesiell variant: Miller-Fisher syndrom (kraftsvekkelse med arefleksi, ataksi og ekstern oftalmoplegi), se kapittel om Akutt ataksi. Diagnostikk og utredning Klinisk undersøkelse: Arefleksi/hyporefleksi (OBS! ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-593168
  /
  ... denne typen kan være endret mental tilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser [ikke kjent] alvorlig hudutslett eller ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-561397
  /
  ... av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent) alvorlig hudutslett eller ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste