Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1097.html
  /
  Summary Ataxia is a neurological syndrome characterised by clumsy and unco-ordinated movement of the limbs, trunk, and cranial ... proprioceptive sensory pathways. The list of causes of ataxia is extensive. Typically, ataxia is classified on the ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/friedreichs-ataksi
  /
  Tilhører gruppen fremadskridende, nevrologiske sykdommer (nevrodegenerativ sykdom). I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/ataxia-telangiectasia
  /
  Dette omfatter en lang rekke variasjoner der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver kan være berørt. Tilstanden kan derfor være vanskelige å ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/akutt-ataksi
  /
  Bakgrunn Ataksi er et uklart begrep. Her menes nedsatt koordinasjon av bevegelser. Klinisk mest fremtredende er vanligvis balansevansker (ustødig ... ikke godt det man peker på godt). Akutt ataksi (AA) oppstår i løpet av timer til dager ( ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner/seros-meningitt
  /
  ... og nedsatt/endret bevissthet. Taleforstyrrelse, desorientering, endret adferd, ataksi, nakkestivhet, fokale nevrologiske symptomer (hemiparese og kramper) forekommer. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../aktuelt/sjeldne-sykdommer-test
  /
  ... blødersykdommer Arvelige trombocyttsykdommer Aspartylglycosaminuri (glycosylasparginasemangel) Ataxia telangiectasia (AT) Ataksi, arvelig Autoimmun polyendokrinopati candidiasis ektodermal dysplasi (APECED) Bardet- ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../livsviktige-enzymer
  /
  ... varierende grad. Sentralnervesystemet : Uro, angst, forvirring, søvnløshet, hodepine, ataksi, kramper, muskelrykninger, koma, dyspné, apné. CNS effektene består ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../guillain-barré-syndrom
  /
  ... Spesiell variant: Miller-Fisher syndrom (kraftsvekkelse med arefleksi, ataksi og ekstern oftalmoplegi), se kapittel om Akutt ataksi. Diagnostikk og utredning Klinisk undersøkelse: Arefleksi/hyporefleksi (OBS! ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2339
  /
  ... i januar 2007. En uke senere fikk hun ataksi som har vedvart siden. Hun har i tillegg ... om symptomene kan være bivirkning av ciprofloksacin, både ataksi og petekkier er oppført som bivirkninger. Videre lurer ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2891
  /
  ... derimot er det nevnt både polynevropati, balanseproblemer og ataksi i Felleskatalogteksten til kapecitabin, som er et prodrug ... 1. Er det beskrevet polynevropati, cerebellær atrofi og ataksi ved fluorouracilbehandling? 2. Er det en reell forskjell ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste