Blødersykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...dom-hemofili-a-hos-voksne-og-barn
  /
  Efraloctocog alfa (Eloctate) for haemophilia A in adults and children Blod Legemidler 2015 Folkehelseinstituttet Blod Lenker
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../genterapi-for-blodersykdom-nejm
  /
  ... med koaguleringsfaktor. Ingen bivirkninger ble observert. Les mer: Hemophilia B Gene Therapy with a High-Specific-Activity ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hematologi-og-onkologi/hemofili
  /
  ... større kirurgi etc. benyttes faktorkonsentrater som ved alvorlig blødersykdom. D. Behandling av von Willebrand sykdom i moderat ... Carcao MD. The Diagnosis and Management of Congenital Hemophilia. Semin Thromb Hemost 2012; 38: 727–734 Coppola ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../refusjon-av-utgifter
  /
  ... og annet materiell (stomi fra tarm og urinveier) Blødersykdom Lungesykdom Veksthormonforstyrrelse Testmateriell for nyretransplanterte Hoftebeskytter Medisinsk forbruksmateriell ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://helsenorge.no/sykdom/blod-og-lymfe
  /
  Pasientinformasjon om blant annet beinmargskreft, blodforgiftning, blødersykdom, jernmangelanemi, levkemi, lymfekreft, Raynauds fenomen og sigdcellesykdom. Helsenorge.no Pasientinformasjon Pasientinformasjon om blodgiving og blodsykdommer, blodtransfusjon og hematologi. Pasientinformasjon
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...klipping-av-tungeband-hos-nyfodte
  /
  ... time det første døgnet Kontraindikasjoner Påvist eller mistenkt blødersykdom. Barn som ikke har fått Vitamin K. Pågående ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Blindtarmbetennelse, akutt Blodig oppspytt Blyforgiftning Blærekatarr, akutt Blærekreft Blødersykdom Bløt sjanker Bløtvevskreft Bløtvevssarkom Borreliose Botulisme Bradykardi Brannsår ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../spesialinstitusjoner
  /
  ... NB for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom NB for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../blåreseptforskriften
  /
  ... og annet materiell (stomi fra tarm og urinveier) Blødersykdom Lungesykdom Veksthormonforstyrrelse Testmateriell for nyretransplanterte Hoftebeskytter NAV har ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...mofili-b-medfodt-faktor-ix-mangel
  /
  ... se Nye metoder ID2016_034 Eftrenonacog alfa for haemophilia B Blod Legemidler 2016 Folkehelseinstituttet Blod Lenker