Cdg or glykosyleringsforstyrrelser Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/cdg
  /
  CDG er en gruppe sjeldne, arvelige sykdommer som rammer cellenes sukkerproteinstoffskifte. Sykdommene gir symptomer både fra sentralnervesystemet ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødte-stoffskift
  /
  ... hos yngre gutter. Glykosyleringsdefekter (Congenital disorders of glycosylation – CDG) Feil i glykosylering av proteiner kan gi symptomer ... i N- og O-glykosyleringsdefekter. Hittil er >100 CDG undertyper beskrevet. Den hyppigste typen N-glykosyleringsdefekt (utgjør ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.21.1-hovedgrupper-av
  /
  ... med akutt derangert metabolisme, men ved f.eks. CDG syndrom og peroksisomale sykdommer kan likevel akutte forverrelser ... ytterligere spesialanalyser (plasmalogener etc). Congenital Disorders of Glycosylation, CDG syndrom Feil i glykosylering av en rekke proteiner ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... hydroksylase-assosiert nevrodegenerasjon Trisomi 13 Fahrs sykdom Medfødte glykosyleringsforstyrrelser Mukolipidose type II GM 2 48 XXYY syndrom ... Trenaunays syndrom Cerebral gigantisme Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt CDG Spinal muskelatrofi INAD Trippel X Hurlers sykdom (MPS ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kardiomyopatier
  /
  ... Karnitinmangel Fosforylase B kinase-mangel Mitokondriesykdommer Syndromal (Noonan, CDG-syndrom, LEOPARD, Friedrichs ataxi) Familiær amyloidose Familiær (ukjent ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... hydroksylase-assosiert nevrodegenerasjon Trisomi 13 Fahrs sykdom Medfødte glykosyleringsforstyrrelser Mukolipidose type II GM 2 48 XXYY syndrom ... Trenaunays syndrom Cerebral gigantisme Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt CDG Spinal muskelatrofi INAD Trippel X Hurlers sykdom (MPS ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... som infantil nevroaksonal dystrofi, metakromatisk leukodystrofi, Krabbe sykdom, CDG-syndrom, peroksisomale sykdommer og mitokondriepatier. Se kapittel Nevrodegenerative ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... utredning av aminoacidopathier, kapillær-elektroforese til diagnostikk av CDG-syndromer, HPLC til kartlegging av defekter i purin/ ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gult-spedbarn-eldre
  /
  ... glykogenose IV, ARC syndrom, Wolman, mitokondriesykdommer, heriditær fruktosemi, CDG syndrom, Zelwegger, gallesyre metabolisme defekter, neonatal hemokromatose, fettsyre ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../klinefelter-syndrom
  /
  ... extraction) og ICSI (Intracytoplasmatisk sperminjeksjon) mulig. Referanser Brook CDG, Hindmarsh PC (red.). Clinical Paediatric Endocrinology. Blackwell Science, ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste