Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]