Cockaynes syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/cockaynes-syndrom
  /
  Cockaynes sykdom (CS) er en arvelig fremadskridende nevrologisk sykdom med defekt reparasjonsevne for skader i arvestoffet, en såkalt DNA-reparasjonssykdom. I beskrivelsen ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... nevrodegenerativ sykdom 4p- syndrom MPS I Jacobs syndrom Cockaynes syndrom Schwannomatose MERRF Nevroferritinopati PMD X-ALD Betamannosidose Mitokondriesykdommer ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-flagyl-sanofi-aventis-559143
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet) etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...idazol-baxter-viaflo-baxter-561438
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet), etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-flagyl-sanofi-aventis-559143
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet) etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-flagyl-sanofi-aventis-570899
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet) etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-flagyl-sanofi-aventis-570899
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet) etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-flagyl-sanofi-aventis-559141
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet) etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-flagyl-sanofi-aventis-559144
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet) etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...idazol-baxter-viaflo-baxter-561438
  /
  ... inkludert tilfeller med dødelig utgang hos pasienter med Cockayne syndrom (en arvelig sykdom i nervesystemet), etter bruk av produkter som inneholder metronidazol. Dersom du har Cockayne syndrom, bør legen din overvåke leverfunksjonen din regelmessig mens ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste