Downs syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-hjelp-til-kunnskap-og-oppfolging
  /
  ... til en rekke gode kunnskapskilder som omhandler Downs. Down syndrom er den hyppigste årsaken til psykisk utviklingshemming i verden. 95 % av barn som er født med Downs syndrom har trisomi 21, altså tre eksemplarer av kromosom ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../16-kromosomanalyser/16.2-trisomi
  /
  C Klingenberg Down syndrom er den vanligste kromosomfeil og den hyppigste enkeltårsak til mental retardasjon. Diagnosen stille på bakgrunn av klinisk inntrykk ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/down-syndrom
  /
  ... Haugen O. Høvding G. Riise R. Øyeforandringer ved Down syndrom 2004;124:186-188. Sosial og Helsedepartement rundskriv ... foreninger i de fleste fylker. Norsk Nettverk for Down syndrom. Her presenteres av og til ny litteratur vedrørende ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-retningslinjer-ved-downs-syndrom
  /
  ... norske, svenske og engelskspråklige retningslinjer til bruk ved Downs syndrom. På Helsebiblioteket er det lett å finne retningslinjer med anbefalinger som skal hjelpe personer med Downs syndrom. Ill.foto: Diloute, iStockphoto. Det finnes ingen nasjonal, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...er-hos-personer-med-downs-syndrom
  /
  ... som kan virke mot søvnvansker hos personer med Downs syndrom Søkedato: 22.03.17 Søket er utført av ... i Folkehelseinstituttet Kilder søkt Mulige relevante søkeresultater UpToDate Down syndrome: Management Sist oppdatert mars 2016 BMJ Best Practice ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://oslo-universitetssykehus.no/...wn Syndrom versjon 030217.pdf
  /
  Downs syndrom 2017 Oslo Universitetssykehus Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Veileder Retningslinjer og veiledere Barn og ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../leukemier-og-lymfomer/leukemier
  /
  ... til behandling av barn med myeloid leukemi ved Down syndrom og EWOG-MDS 2006 til behandling av JMML ... tilfelle er diagnostisert eller mistenkt. Myeloid leukemi ved Downs syndrom Dette er en egen leukemiform som bare finnes ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/down-syndrom
  /
  Downs syndrom Utviklingsforstyrrelser Barn og unge 2012 Norsk barnelegeforening Psykisk helse Psykisk helse
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...jer-ved-psykisk-utviklingshemming
  /
  ... iStockphoto Under denne samlebetegnelsen finner du blant annet Downs syndrom og autismespekterforstyrrelser. Her er samlingen: Helsebibliotekets sider for ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.guideline.gov/content.aspx?id=34434&search=down's
  /
  ... recommendations of the National Society of Genetic Counselors Downs syndrom Utviklingsforstyrrelser 2011 National Society of Genetic Counselors Psykisk ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste