Epistaksis Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemisk-hypertensjon
  /
  ... mannlig pseudohermafroditisme. Symptomer som tyder på organskade Hodepine, epistaksis, svimmelhet, synsforstyrrelser, slag eller dyspne Søvn historie Snorking, ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-leversvikt
  /
  ... kompliasjoner, og det er store variasjoner: Blødningstendens: Blåmerker, neseblødning, hematemese, melena Portal hypertensjon: Ascites, trombocytopeni, hyperspleni, øsofagus- ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemiske-vaskulitter
  /
  ... og er hyppigere ANCA negativ. Ofte allmennsymptomer, sinusitt, neseblødning, bilaterale noduli, infiltrater eller blødning i lunger, subglottisk ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../orbitasykdommer/orbitaskader
  /
  ... Klinikk Forutgående ansiktstraume. Vanlige funn ved bruddskader er neseblødning, diplopi, deformitet av orbitakanten, enoftalmus, redusert sensibilitet n. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... status epilepticus G41.9 - uspes INA G40.9 Epistaxis R04.0 Erysipelas A46 Erytema multiforme uspes L51. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../slimhinner-i-hode-hals-regionen
  /
  ... orale er yngre. Symptomer ved sinonasalt MM er epistaxis, nasal stenose, diplopi og proptosis. Orale MM kan ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../osofagusvaricer
  /
  ... i slekten? Opplevd gulsott, utslett, avfarget avføring, blødningstendens (neseblod, mørk avføring, blåmerker)? Slapphet, nedsatt matlyst, kvalme, magesmerter, ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hematologi-og-onkologi/hemofili
  /
  ... stoppet. Raskest mulig mobilisering. Cyklokapron ved kirurgi. Alvorlig neseblødning: Ønsket plasmanivå: 15–25 % (dvs. ca. 15–20 ...