Epistaksis Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1791
  /
  ... seg til apotek med spørsmål om behandling av neseblødning. En del eldre, og ofte svake, sengeliggende pasienter ... om det finnes andre midler til å stoppe neseblødning. Kan eventuelt Cyklokapron brukes?SVARDet finnes som oftest ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=423
  /
  ... norestisteron) pga. klimakterielt besvær. Ved behandling for gjenstridig epistaxis på en ØNH-poliklinikk ble hun anbefalt å ... østrogen og har ikke hatt recidiv av sin epistaxis. Har fortsatt sitt klimakteriebesvær og ønsker behandling av ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3870
  /
  ... han de siste uker, ca. annenhver dag, blør neseblod om ettermiddagen/kvelden, etter at effekt er ute. ... til, men ikke så ofte som nå. Kan neseblødning være en bivirkning av metylfenidat (Ritalin)?SVARNeseblødning deles ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4095
  /
  ... allergi, samt metylfenidat av og til ved konsentrasjonsbehov. Neseblødning kan muligens også skyldes allergi, men har altså ... amerikansk legemiddelhåndbok) og Martindale (Internasjonal legemiddelmonografiliste) er ikke neseblødning angitt som bivirkning av lamotrigin. Både AHFS og ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4918
  /
  ... norske preparatomtalen (SPC) (1). Vi finner heller ikke neseblødning eller generelt økt blødningstendens omtalt i oppslagsverk som ... internasjonale bivirkningsdatabase* er det meldt 100 tilfeller av neseblødning ved samtidig bruk av atomoksetin (3). Opplysning om ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1199
  /
  ... for henvendelse: 20.01.2000Sølvnitrat til etsing ved neseblødning.SPØRSMÅLFarmasøyt har henvendt seg til RELIS med spørsmål ... styrke som benyttes av sølvnitrat til etsing ved neseblødning.SVARRELIS har tidligere svart på en tilsvarende henvendelse ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7703
  /
  ... for to måneder siden. Pasienten har tidligere hatt neseblødning månedlig, men har nå neseblødning flere ganger daglig. Lege lurer på om det er kjent sammenheng mellom neseblødning og bruk av atomoksetin og lamotrigin. SVARNeseblødning er ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=4205
  /
  ... publisert kasuistikk (2) beskriver et tilfelle av kraftig neseblødning hos en pasient med hereditær telangiektasi som ble ... betablokker er dessuten ganske vanlig. For irbesartan er neseblødning nevnt blant rapporterte hendelser der årsakssammenheng med legemiddelbruk ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=566
  /
  ... blodstillende stift, som inneholder aluminiumsulfat, i forbindelse med neseblødning (epistaxis). Farmasøyten spør RELIS om råd for å ta ... gi i slike tilfeller?SVARGenerelt er behandlingen av neseblødning ikke-medikamentell. Pasienten skal sitte foroverbøyd, men skal ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1236
  /
  ... tidligere besvart henvendelse om etsing av blodårer ved neseblødning (1, vedlagt). Det beskrives her hvordan man etter ... av termokauterisering bruk av sølvnitrat til behandling av epistaxis (4,5). Kromsyre nevnes ikke i denne forbindelse, ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste