Essensiell tremor Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../essensiell-tremor-skjelvinger
  /
  Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving på hender, og i noen tilfeller også av hodet. Dette kan ... å søle. Det finnes legemidler som kan hjelpe Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving på hender, og ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/pranolol-actavis-562924
  /
  ... vedlikeholdsdose: 40-60 mg 3 ganger daglig. Benign essensiell tremor: Voksne: Startdose 20 mg 2-3 ganger daglig. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8821
  /
  Dato for henvendelse: 15.08.2014KOLS og essensiell tremor SPØRSMÅLLege henvender seg vedrørende mann i sekstiårene som tidligere har brukt propranolol (Inderal) mot essensiell tremor med god effekt. Medikamentet ble seponert i ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=7080
  /
  ... syklofosfamid, men frekvensen er ikke kjent (1, 2). Essensiell tremor eller forverring av dette er heller ikke omtalt ... bivirkningsdatabase* foreligger det under 200 rapporter hvor tremor, essensiell tremor eller kramper er satt i mistenkt sammenheng med ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3143
  /
  ... tremorSPØRSMÅLLege ønsker å benytte primidon til behandling av essensiell tremor og ønsker opplysninger om dosering, bivirkninger, interaksjoner, bestilling ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7667
  /
  ... artikler som beskriver behandling av uro, angst og essensiell tremor med forskjellige betablokkere men det er ikke vedtatte ... noen mindre studier, men som støtter virkningen ved essensiell tremor, hvor pranolol er mest brukt og har godkjent ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4959
  /
  ... Retard (propranolol)SPØRSMÅLEn kvinnelig pasient i sekstiårene med essensiell tremor, vurdert av nevrolog, har brukt propranolol (Inderal retard) ... inneholder også propranolol og har godkjent indikasjon benign essensiell tremor (2). Pranolol er imidlertid ikke et depotpreparat slik ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=7211
  /
  ... årsakssammenheng. Andre mulige årsaker til tremor bør utelukkes. Essensiell tremor har en estimert prevalens på 0,4-6% ... drugs 2016; 16th ed. 4. Norsk elektronisk legehåndbok. Essensiell tremor. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 25. august 2016). ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/blaarev-register/c07aa05-2
  /
  ... Som tilleggsmedikasjon til alfablokkerende preparater ved feokromocytom. Benign essensiell tremor. Refusjonskode: ICPC Vilkår nr -22 Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt - - ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/c07aa05-2
  /
  ... Som tilleggsmedikasjon til alfablokkerende preparater ved feokromocytom. Benign essensiell tremor. Refusjonskode: ICPC Vilkår nr -22 Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt - - ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste