Fagocyttdefekter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødt-immunsvikt
  /
  ... defekter. Defekter i det uspesifikke immunsystemet deles i fagocyttdefekter og defekter i komplementsystemet. Symptomer og funn Tenk ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksinasjon-immunisering
  /
  ... i det innate immunsystemet Pasienter med komplement- og fagocyttdefekter samt mukocutan candidiasis og normal cellulær immunitet bør ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/immunsvikt/bakgrunn
  /
  ... noen kan være disponert for residiverende meningokokk-infeksjoner. Fagocyttdefekter kan manifestere seg allerede fra fødselen (medfødte neutropenier), ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...isk-noytropeni-cyclic-neutropenia
  /
  ICD-10: D70 Insidens 1:1.000.000 Bakgrunn Sjelden autosomal dominant tilstand der en har syklisk nøytropeni med ca 21 dagers mellomrom. Tilstanden forårsakes ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...eni-severe-congenital-neutropenia
  /
  ICD-10: D70 Insidens 1:1.000.000 Bakgrunn Medfødt nøytropeni pga modningsstopp i myelopoiesen på promyelocytt/myelocytt stadiet. Den vanligste årsaken ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../leukocyttadhesjonsdefekt-lad
  /
  ICD-10: D71 Insidens: ukjent, ca. 200 beskrevet i litteraturen. Bakgrunn Sjelden tilstand der leukocytter mangler membran- adhesjonsmolekyler. Dette medfører ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-granulomatos-sykdom-cgd
  /
  ICD-10: D71 Insidens 1 : 250 000 Bakgrunn Medfødt defekt i fagocyterende cellers evne til å danne oksygenradikaler grunnet mutasjoner i gen som koder for ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../benign-autoimmun-noytropeni
  /
  ICD-10: D70 Insidens 1:100.000 Bakgrunn Den vanligste formen for kronisk nøytropeni i småbarnsalder. En påviser antistoff mot granulocytter, ukjent etiologi. ...