Fallots tetrade Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../fallots-tetrade
  /
  Bakgrunn Forekomst Fallots tetrade (TOF) er en av de vanligste cyanotiske medfødte hjertefeil, og forekommer hos 6–8% av levendefødte med medfødte ... høyre ventrik¬kelhypertrofi og skal lede mistanken mot Fallots tetrade. Røntgen thorax kan vise et hjerte med støvelform ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4724
  /
  ... i tillegg til vekstrestriksjon og skjelettabnormaliteter, også funnet Fallots tetrade (hjertemisdannelse). I en annen kasuistikk hvor 87 mg MTX administrert ... påvist singel navlestrengsarterie. Ekkokardiogram i uke 22 viste Fallots tetrade, og fosteret ble fulgt med flere ultralydundersøkelser frem ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=10733
  /
  ... de nevnte medikamenter og medfødt hjertemalformasjon, for eksempel Fallots tetrade?SVARKonklusjon: Vi mener at oppstart av sentralstimulerende medikasjon ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/701/pdf/701.pdf
  /
  ... atrial arrhythmias, and ventricular arrhythmias. BASICS Tetralogy of Fallot Basics Definition Tetralogy of Fallot (TOF) is a congenital cardiac malformation. ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/701/images-and-videos
  /
  ... Robert Geggel, MD; used with permission Tetralogy of Fallot ECG in tetralogy of Fallot showing right ventricular hypertrophy From the collection of ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../arytmier-hos-pasienter
  /
  ... VT er spesielt vanlig hos pasienter operert for Fallots tetrade. Det er ikke klare kriterier for hvem som ... and sudden cardiac death late after repair of tetralogy of Fallot: a multicentre study. Lancet 2000;356:975-981. ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/701/images-and-videos
  /
  ... Robert Geggel, MD; used with permission Tetralogy of Fallot ECG in tetralogy of Fallot showing right ventricular hypertrophy From the collection of ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=10505
  /
  ... assosiert med kardiale- (underutviklet hjerte med septumsdefekt og Fallots tetrade) og pulmonale misdannelser (1-3), men denne årsakssammenhengen ... avklart (2). Vi har funnet to tilfeller der Fallots tetrade er beskrevet, hvor det i tillegg ble funnet ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/701
  /
  ... RV failure, atrial arrhythmias, and ventricular arrhythmias. Definition Tetralogy of Fallot (TOF) is a congenital cardiac malformation. The key ... disease Multimodality imaging guidelines for patients with repaired tetralogy of Fallot: a report from the American Society of Echocardiography ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../forkortelser-i-barnekardiologi
  /
  ... Tricuspidalinsufficiens (se også TR) TOF Tetralogy of Fallot, Fallots tetrade TR Tricuspid regurgitation, tricuspidalinsufficiens (se også TI) TS ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste