Fukosidose or fucosidosis Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/fukosidose
  /
  Fukosidose er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av sukker-proteinforbindelser (glykoproteiner) med derav følgende avleiringer i nervesystemet, skjelettet og andre organer. Fukosidose gir normalt ingen symptomer ved fødselen. Sykdommen kan ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... klar diagnose) Migrasjonsforstyrrelser Dystonisk parkinsonisme Angelmans syndrom DM1 Fukosidose INCL NF 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... klar diagnose) Migrasjonsforstyrrelser Dystonisk parkinsonisme Angelmans syndrom DM1 Fukosidose INCL NF 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1021/aetiology
  /
  ... 2 (acid maltase deficiency). Glycoproteinoses (e.g., aspartylglucosaminuria, fucosidosis, alpha- and beta-mannosidosis, Schindler's disease) Multiple ... Adis International Communications; 2004. Glycoproteinoses (e.g., ... beta-mannosidosis, Schindler's disease) Multiple ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1021/pdf/1021.pdf
  /
  ... 2 (acid maltase deficiency). • Glycoproteinoses (e.g., aspartylglucosaminuria, fucosidosis, alpha- and beta-mannosidosis, Schindler's disease) • Multiple ... 000 people[ 5] [ 6] • Glycoproteinoses (e.g., aspartylglucosaminuria, fucosidosis, alpha- and beta-mannosidosis, Schindler's disease) • Multiple ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1021/pdf/1021.pdf
  /
  ... II (acid maltase deficiency). • Glycoproteinoses (e.g., aspartylglucosaminuria, fucosidosis, alpha and beta mannosidosis, Schindler disease) • Multiple sulfatase ...