Gastroparese Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7692
  /
  ... 2012Behandling av gastropareseSPØRSMÅLSykehusfarmasøyt ønsker informasjon om behandlingsalternativer ved gastroparese i forbindelse med at produksjonen av cisaprid (Prepulsid) ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3120
  /
  ... Prepulsid®), metoklopramid (parenteralt) og domperidon for pasienter med gastroparese? Ønsker også informasjon om bivirkninger av disse.SVARCisaprid Virkestoffet i Prepulsid er cisaprid (1). Gastroparese var oppført som godkjent indikasjon for cisaprid da ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3503
  /
  ... effekt Erytromycin brukes som kjent i behandling av gastroparese. Erytromycin virker prokinetisk ved å utøve agonistisk effekt ... bør imidlertid forbeholdes situasjoner med akutt forverring av gastroparese hvor oralt inntak ikke lar seg gjennomføre (8). ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1788
  /
  ... absorpsjon av legemidler Tiltagende klinisk dokumentasjon viser at gastroparese kan være tilknyttet dyspepsi, gastroøsofagal reflukssykdom eller begge ( ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7712
  /
  ... til i henvendelsen omtaler bruk av makrolider ved gastroparese og ikke generelt som motilitetsregulerende midler (1). Bruk ved gastroparese er ikke oppført som indikasjon i preparatomtalen til ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3449
  /
  ... Mitemcinal (en motilin agonist) har vist effekt ved gastroparese. Ifølge legen har amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) nylig sendt ... mest interessante substanser til behandling av pasienter med gastroparese (3). Mitemcinal er utviklet av Chugai Pharmaceutical, Japan. ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2912
  /
  ... finner man ingen årsak og kaller tilstanden idiopatisk. Gastroparese er betegnelsen i engelskspråklig litteratur for en tilstand ... mellom CNS-midler og mer uttalt motilitetshemming som gastroparese ved søk i litteraturen. I det aktuelle tilfellet ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8850
  /
  ... er metoklopramid i USA godkjent for behandling av gastroparese i inntil 12 uker (5). Med det som ... tilnærming til behandling av pasienter med metoklopramid mot gastroparese (6). Det presiseres at pasienten før behandlingsstart informeres ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=4641
  /
  ... Legen har en pasient med systemisk sklerose og gastroparese. Hun bruker Motilium og en vurderer erytromycin, men ... motilin agonist) on gastric emptying in patients with gastroparesis - a randomized, multicentre, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1619
  /
  ... er en annen dopaminreseptorantagonist som har effekt lignende cisaprid ved gastroparese og funksjonell dyspepsi (8). Levosulpirid har i tillegg ... and symptoms in patients with functional dyspepsia and gastroparesis. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14(5): 561-9. ...
forrige · 1 · 2 · neste