Globoidcelleleukodystrofi or krabbe disease Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/krabbes-sykdom
  /
  Krabbes sykdom er en lysosomal avleiringssykdom, noe som innebærer uønsket avleiring av nedbrytningsprodukter i cellenes nedbrytnings- og gjenbruksstasjoner, ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1021/pdf/1021.pdf
  /
  ... by treatment advances include a system in infantile Krabbe disease for predicting outcome after cord blood transplantation. [ 49] ... range of other conditions including metachromatic leukodystrophy and Krabbe disease. [ 3] Evidence of efficacy is based on clinical ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1077/aetiology
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/10199340?tool=bestpractice.com Krabbe disease or globoid cell leukodystrophy is an autosomal recessive ... a common mutant allele in patients with infantile Krabbe disease. Hum Mol Genet. 1995 Aug;4(8):1285- ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1077/pdf/1077.pdf
  /
  ... suit" distribution due to a macular rash. [ 44] • Krabbe disease or globoid cell leukodystrophy is an autosomal recessive ... a common mutant allele in patients with infantile Krabbe disease. Hum Mol Genet. 1995 Aug;4(8):1285- ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1021/pdf/1021.pdf
  /
  ... HR, et al. A staging system for infantile Krabbe disease to predict outcome after unrelated umbilical cord blood ... of umbilical-cord blood in babies with infantile Krabbe's disease. N Engl J Med. 2005 May 19;352( ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... syndrom PKAN Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids ... Trenaunays syndrom Kongenitt muskeldystrofi Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose Krabbes ... XXX Kromosomavvik, svært sjeldne som ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1021/criteria
  /
  ... by treatment advances include a system in infantile Krabbe disease for predicting outcome after cord blood transplantation. [49] ... HR, et al. A staging system for infantile Krabbe disease to predict outcome after unrelated umbilical cord blood ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1077/aetiology
  /
  ... a common mutant allele in patients with infantile Krabbe disease. Hum Mol Genet. 1995 Aug;4(8):1285- ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1077/pdf/1077.pdf
  /
  ... a common mutant allele in patients with infantile Krabbe disease. Hum Mol Genet. 1995 Aug;4(8):1285- ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1021/criteria
  /
  ... HR, et al. A staging system for infantile Krabbe disease to predict outcome after unrelated umbilical cord blood ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · neste · siste