Hiv profylakse Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../dyre-og-menneskebitt
  /
  ... Vurdér Hepatitt B-vaksine etter humant bitt Vurdér HIV-posteksponerings-profylakse etter humant bit Ved dyrebitt i utlandet; vurdering ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../stikkskader-prøvetaking
  /
  ... Norge. Rapport 2008: 9, Folkehelseinstituttet. PENTA 2009 guidelines, HIV Medicine 10;591-613 Postexposure Prophylaxis in Children and Adolescents for Nonoccupational Exposure to ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hiv-og-aids/perinatal-hiv-smitte
  /
  ... gradvis avvenning Barnet bør testes minst 2 ganger (hiv-RNA) etter avsluttet amming. Medikamentell behandling/profylakse til barnet Behandlingen startes så raskt som mulig ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../4-infeksjoner/4.16-hivperinatal
  /
  ... Amming øker risikoen for vertikal smitte betydelig og HIV positive kvinner i Norge bør ikke amme. 5. Medikamentell behandling/profylakse til barnet Behandlingen startes så raskt som mulig ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hiv-infeksjon-hos-barn
  /
  ... som kan være svært alvorlig. Indikasjon for PcP profylakse med TMS Alle spedbarn som får påvist hiv-smitte inntil de er 1 år gamle Alle barn med CD4 ≤ 200-250 x 103/ml som ennå ikke har fått eller nettopp har begynt ... bør få profylakse inntil deres CD4 verdier er steget til akseptable ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../13.aids-relatert-lymfom-arl
  /
  ... anbefales brukt så lenge man har kontroll over HIV-infeksjonen (CD4-tall over 50). Støttebehandling: G-CSF indisert. Profylaktisk behandling mot sopp, pneumocystis jirovecii pneumoni og herpes virus. Pneumocystis profylakse: Trimetoprim-Sulfa 2 tbl x 2 to dager ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://unn.no/.../metodeboker/metodebok-i-nyfodtmedisin
  /
  ... områder/temaer som: formler for innsetting av navlekateter, HIV, hepatitt B-, VZV-, CMV- ... hos premature og rutiner for avviksmeldinger. Nyfødtmedisin ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../influensa-hos-barn
  /
  ... stabil og tidligst 3-6 måneder etter transplantasjonen. HIV positive barn. ... profylakse med antivirale midler (se nedenfor), og vaksinasjon anbefales ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../4-infeksjoner/4.14-hepatitt-b
  /
  ... igjen ca 80 % bli kroniske bærere av HBsAg. Profylakse og oppfølging Generelt: ... for hepatitt B, HIV o.a. infeksjoner. Ingen isolasjon hvis mor er ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksiner-og-immunprofylakse
  /
  ... svekket vaksine Nei Nei (evt indik.gr.I) HIV uten symptomer Influensa Pneumokokksykdom* Varicella OBS Vaksine mot ... immunsuppresjon Seronegative barn før planlagt organtransplantasjon Barn med HIV-infeksjon med normale CD4-tall (se kapittel 3. ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste