Hiv profylakse Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../overgrep/seksualovergrep_mot_ungdom_og_voksne
  /
  ... Gi første dose, sørg for videre oppfølging hos fastlege. Hiv-profylakse? Tilbys ved stor risiko for hiveksponering (for eksempel gjerningsperson fra ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/skader/saarskader/spesielle_saarskader/bittsaar
  /
  ... rabies-immunglobulin kan være aktuelt. Konferer med infeksjonsmedisiner. Profylakse mot hepatitt B og hiv? Ved menneskebitt følges prosedyrene for stikkuhell. Antibiotikaprofylakse? Behovet for antibiotikaprofylakse ...