Habituell abort Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5527
  /
  ... og habituell abortSPØRSMÅLI utredning av en pasient med habituell abort ble det funnet forhøyet homocystein (50 mikromol/l). Alle ... ikke funnet sammenheng mellom mutasjoner i MTHFR og habituell abort. Forfatterne av en litteraturgjennomgang anbefaler å måle homocystein, ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=819
  /
  ... for fisk. Henvendelse fra en allmenpraktiker.SVARHabituelle aborter: Habituell abort defineres som tilstedeværelse av 3 eller flere påfølgende ... endret metabolisme av homocystein er blitt assosiert med habituell abort (4). Hyperprolaktinemi har også assosiert med habituelle aborter ( ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11371
  /
  ... vedrørende en pasient som er under utredning for habituell abort. Pasienten har morbus Crohn, som behandles med infliksimab ... svangerskapet. Hun har normale funn ved utredning av habituell abort. Er det funnet noen sammenheng mellom bruk av ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... sykdom Gul feber Gulsott Gulsott hos nyfødte Gynekomasti Habituell abort Halebeinssmerter Halting hos barn Hantavirus-infeksjon HELLP-syndrom ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1094
  /
  ... kvinner som ofte har abortert i første trimester (habituell abort). Andre indikasjonsområder for progesteron er blant annet premenstruelt ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1567
  /
  ... progesteron som har blitt gitt for truende eller habituell abort og for å forebygge prematur fødsel. Behandling med ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=5068
  /
  ... nå progesteron (Lutinus vaginaltabletter) på grunn av tidligere habituell abort. RELIS har tidligere svart på tilsvarende problemstilling i ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1602/pdf/1602.pdf
  /
  ... 6] [ 18] [ 20] [ 21] [ 22] [ 23] • History of recurrent abortions and deaths among newborn and young livestock in ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1602/history-exam
  /
  ... gov/pubmed/26458775?tool=bestpractice.com History of recurrent abortions and deaths among newborn and young livestock in ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/567/pdf/567.pdf
  /
  ... bleeding and women undergoing evaluation for infertility and recurrent abortion. [ 30] [ 31] For intracavitary lesions detected by transvaginal ...
forrige · 1 · 2 · neste