Hemofili Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. lvh
    -
    lvh.no/.../hud/symptomdiagnoser/hudbloedninger
    /
    ... purpura, andre trombocytopenier og -patier. Koagulasjonsdefekter, f.eks. hemofili, Morbus von Willebrand, andre faktormangler. Lokalt traume/trykk. ...