Hepatisk encefalopati Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-xifaxan-norgine-584179
  /
  ... bakteriene som kan forårsake en sykdom som kalles hepatisk encefalopati (symptomene omfatter opphisselse, forvirring, muskelproblemer, problemer med å ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-xifaxan-norgine-584179
  /
  ... bakteriene som kan forårsake en sykdom som kalles hepatisk encefalopati (symptomene omfatter opphisselse, forvirring, muskelproblemer, problemer med å ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/xifaxan-norgine-584213
  /
  ... Lukk Indikasjoner Reduksjon av tilbakevendende episoder av manifest hepatisk encefalopati hos pasienter ≥18 år. I den pivotale studien ... forbindelser som antas å være viktige for patogenesen ved hepatisk encefalopati . Absorpsjon : Absorberes i liten grad (<1%). Etter gjentatt ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/flutamid-orion-559263
  /
  ... avbrytes. Unormale transaminaseverdier, kolestatisk gulsott , hepatisk nekrose og hepatisk encefalopati er rapportert. Ev. leverskade er vanligvis reversibel etter ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/flutamid-orion-559263
  /
  ... avbrytes. Unormale transaminaseverdier, kolestatisk gulsott , hepatisk nekrose og hepatisk encefalopati er rapportert. Ev. leverskade er vanligvis reversibel etter ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...lasix-retard-sanofi-aventis-560850
  /
  ... hypokalemi. Alvorlig hyponatremi . Prekomatøse eller komatøse tilstander ved hepatisk encefalopati . Hypertensjon under graviditet. Amming. Lasix Retard sanofi-aventis ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../furix-furix-retard-takeda-559469
  /
  ... hyponatremi . Ved prekomatøse eller komatøse tilstander assosiert med hepatisk encefalopati . Amming. Hypertensjon under graviditet. Ved høydosebehandling (kun tabletter ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../furix-furix-retard-takeda-559469
  /
  ... hyponatremi . Ved prekomatøse eller komatøse tilstander assosiert med hepatisk encefalopati . Amming. Hypertensjon under graviditet. Ved høydosebehandling (kun tabletter ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/suboxone-indivior-564204
  /
  ... forhøyelser av levertransaminaser til leversvikt, levernekrose, hepatorenalt syndrom, hepatisk encefalopati og død) er rapportert hos opioidavhengige. Preeksisterende mitokondisk ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8022
  /
  ... Norge, men har i USA indikasjonene profylakse mot hepatisk encefalopati og behandling av reisediaré forårsaket av ikke-invasive ... barn under 12 år, mens profylaktisk behandling av hepatisk encefalopati ikke er studert for pasienter under 18 år. ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste