Hepatitt c Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/pegasys-roche-562679
  /
  ... og histologisk verifisert leverinflammasjon og/eller fibrose. Kronisk hepatitt C : Voksne: I kombinasjon med andre legemidler til behandling ... prediktive verdier for respons under behandling, se SPC. Kronisk hepatitt C - tidligere ubehandlede voksne pasienter: Anbefalt dosering er 180 ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/pegasys-roche-562679
  /
  ... replikasjon og vedvarende forhøyede serum- ALAT -nivåer. Kronisk hepatitt C (CHC): Voksne: I kombinasjon med andre legemidler til ... prediktive verdier for respons under behandling, se SPC. Kronisk hepatitt C (CHC) - tidligere ubehandlede voksne pasienter: Anbefalt dosering er ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/introna-msd-560225
  /
  ... i serum HBV-DNA, skal behandling avbrytes. Kronisk hepatitt C : Voksne: Anbefalt dose 3 mill. IE 3 ganger ... dette oftere er rapportert hos pasienter med kronisk hepatitt C , har det også vært rapportert hos pasienter med ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-pegasys-roche-630961
  /
  ... Kronisk hepatitt B : Pegasys brukes vanligvis alene. Kronisk hepatitt C : Pegasys brukes i kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk hepatitt C . Se også pakningsvedleggene for andre legemidler som brukes i ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-pegasys-roche-630955
  /
  ... Kronisk hepatitt B : Pegasys brukes vanligvis alene. Kronisk hepatitt C : Pegasys brukes i kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk hepatitt C . Se også pakningsvedleggene for andre legemidler som brukes i ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-pegasys-roche-630961
  /
  ... Kronisk hepatitt B : Pegasys brukes vanligvis alene. Kronisk hepatitt C : Pegasys brukes i kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk hepatitt C . Se også pakningsvedleggene for andre legemidler som brukes i ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-pegasys-roche-630955
  /
  ... Kronisk hepatitt B : Pegasys brukes vanligvis alene. Kronisk hepatitt C : Pegasys brukes i kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk hepatitt C . Se også pakningsvedleggene for andre legemidler som brukes i ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjon/hepatitt-c-behandling
  /
  Hepatitt C er en infeksjon som kan skade leveren. Det kan ta flere år før man får symptomer. ... som kan hjelpe deg å bli kvitt viruset. Hepatitt C er en infeksjon som kan skade leveren. Det ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjon/hepatitt-c
  /
  Hepatitt C er en virusinfeksjon som kan skade leveren. Mange vet ikke at de er smittet fordi det ... utvikler seg. Det finnes behandling som kan hjelpe. Hepatitt C er en virusinfeksjon som kan skade leveren. Mange ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-pegintron-msd-562693
  /
  ... infisert med både humant immunsviktvirus ( HIV -positiv) og hepatitt C virus (HCV) og blir behandlet med et legemiddel/ ... nytt hos pasienter som samtidig er smittet med hepatitt C (tilbakefall av hepatitt B -sykdom). Dersom du er ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste