Hepatorenalt syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/suboxone-indivior-564204
  /
  ... forbigående asymptomatiske forhøyelser av levertransaminaser til leversvikt, levernekrose, hepatorenalt syndrom, hepatisk encefalopati og død) er rapportert hos opioidavhengige. ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../furix-furix-retard-takeda-559469
  /
  ... eller ved hypovolemi . Grundig monitorering er nødvendig ved hepatorenalt syndrom eller hypoproteinemi. Ved hypoproteinemi er forsiktig dosetitrering nødvendig. ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../furix-furix-retard-takeda-559469
  /
  ... eller ved hypovolemi . Grundig monitorering er nødvendig ved hepatorenalt syndrom eller hypoproteinemi. Ved hypoproteinemi er forsiktig dosetitrering nødvendig. ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/cyramza-lilly-591781
  /
  ... klinisk signifikant væskeansamling i bukhulen pga. cirrhose eller hepatorenalt syndrom. Bør kun brukes dersom fordelene anses å oppveie ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/cyramza-lilly-591781
  /
  ... klinisk signifikant væskeansamling i bukhulen pga. cirrhose eller hepatorenalt syndrom. Bør kun brukes dersom fordelene anses å oppveie ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/vimovo-astrazeneca-571825
  /
  ... hepatitt, levernekrose og leversvikt, noen med fatal utgang. Hepatorenalt syndrom: Bruk av NSAID kan være assosiert med akutt ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...l-furix-furix-retard-takeda-559468
  /
  ... hvis du har leversykdom og samtidig nedsatt nyrefunksjon (hepatorenalt syndrom). dersom du har lavt proteininnhold i blodet (hypoproteinemi). ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...lasix-retard-sanofi-aventis-560850
  /
  ... som utsettes for stor risiko ved kraftig blodtrykksfall, ved hepatorenalt syndrom eller hypoproteinemi. Ved hypoproteinemi er forsiktig dosetitrering nødvendig. ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...l-furix-furix-retard-takeda-559466
  /
  ... hvis du har leversykdom og samtidig nedsatt nyrefunksjon (hepatorenalt syndrom). dersom du har lavt proteininnhold i blodet (hypoproteinemi) ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...aclude-bristol-myers-squibb-546699
  /
  ... en høyere risiko for laktacidose og for spesifikke nyrebivirkninger som hepatorenalt syndrom. Kliniske og laboratorieparametre bør derfor overvåkes nøye i ...
forrige · 1 · 2 · neste