Hepatorenalt syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... koagulopati. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Behandlingen er ekspektativ og symptomatisk, men det er ...
 2. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... koagulopati. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Behandlingen er ekspektativ og symptomatisk, men det er ...
 3. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...ransplantasjon?lg=procedure&containsFaq=false
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelser. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Prognosen er dårlig ved alvorlig påvirkning av leveren. ...
 4. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...iv?lg=ks&CancerType=Leukemi&containsFaq=False
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelser. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Prognosen er dårlig ved alvorlig påvirkning av leveren. ...
 5. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/...tasjon?lg=procedure&containsFaq=false
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelser. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Prognosen er dårlig ved alvorlig påvirkning av leveren. ...
 6. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/...&CancerType=Leukemi&containsFaq=False
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelser. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Prognosen er dårlig ved alvorlig påvirkning av leveren. ...
 7. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...emi-Allogen-stamcelletransplantasjon?lg=print
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelser. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Prognosen er dårlig ved alvorlig påvirkning av leveren. ...
 8. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../AllogenStamcelleMyeloablativ?lg=ksprint
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelser. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Prognosen er dårlig ved alvorlig påvirkning av leveren. ...
 9. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../Om_krefttype/Foflekk/FAQ?lg=ksprint
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelser. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Prognosen er dårlig ved alvorlig påvirkning av leveren. ...
 10. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...tamcelletransplantasjon?lg=procedure&chapter=5
  /
  ... koagulopati. Ved langt utviklet sykdom kan pasienten utvikle hepatorenalt syndrom. Behandlingen er ekspektativ og symptomatisk, men det er ...