Hjemmefødsel or "home birth" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://helsedirektoratet.no/...emmefødsel-retningslinje-IS-2012.pdf
  /
  Fødselshjelp er et spesialisthelsetjenestetilbud. Planlagt hjemmefødsel med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet. Tilbudet gis i dag av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9980
  /
  ... eksponert for SSRI/SNRI vurderes det slik at hjemmefødsel ikke bør frarådes hos disse kvinnene. Ved en eventuell hjemmefødsel bør imidlertid jordmor ha tilgang til utstyr for ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... endringer i mental status HIV-relaterte opportunistiske infeksjoner Hjemmefødsel Hjerneabscess Hjerneblødning Hjerneinfarkt Hjernerystelse Hjerneslag Hjernesvulst, Astrocytom Hjernetumorer ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../god-start-for-familien
  /
  ... kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel/hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hjemmebesøk
  /
  ... kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ublikasjonsliste-for-medisinsk-fodselsregister
  /
  ... 1):242. Johansen LT, Iversen JBH, Broen L. Planlagt hjemmefødsel og forsvarlig helsehjelp. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137( ...