Huntingtons sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../undersoekelse/innledende_undersoekelse
  /
  ... hoftedeformiteter, hofteartrose og graviditet. Rykkende gange. Forekommer ved Huntingtons chorea og ved overdosering av L-dopa-preparater. Sentral vs. ... hoftedeformiteter, hofteartrose og graviditet. Rykkende gange. Forekommer ved Huntingtons chorea og ved overdosering av L-dopa-preparater. Sentral vs. ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...nnklinikker-og-forebygging-av-vannbaren-smitte
  /
  ... ledningsnettet (1). Det er dokumentert få tilfeller av sykdom ... J.F., Huntington, M., (1995) Legionella comtamination of dental-unit waters, ...