Huntingtons sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. lvh
    -
    lvh.no/.../undersoekelse/innledende_undersoekelse
    /
    ... hoftedeformiteter, hofteartrose og graviditet. Rykkende gange. Forekommer ved Huntingtons chorea og ved overdosering av L-dopa-preparater. Sentral vs. ... hoftedeformiteter, hofteartrose og graviditet. Rykkende gange. Forekommer ved Huntingtons chorea og ved overdosering av L-dopa-preparater. Sentral vs. ...