Hypospadi or "bladder exstrophy" or epispadi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2939
  /
  ... og ammende? Finnes nye data om loratadin og hypospadi i 1. trimester?SPØRSMÅLVed behandling av kronisk urtikaria ... om det er noe nytt om risiko for hypospadi i 1.trimester etter bruk av loratadin.SVARKronisk ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=1463
  /
  ... basert på fødselsregisteret (2) viste 15 tilfeller av hypospadi blant 2 780 barn av mødre som hadde ... per 1 000 fødsler. Den totale insidensen av hypospadi i fødselsregisteret var to per 1 000 fødsler. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3097
  /
  ... type misdannelse som utpekte seg. Ni barn hadde hypospadi (ti forventet), 50 barn hadde hjertefeil (36 forventet) ... til en kasus-kontrollstudie hvor 502 tilfeller av hypospadi og 1286 friske kontroller inngikk. Denne antyder en ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=96
  /
  ... har fått forandringer i genitalia, bl.a. testishypoplasi. Hypospadi er beskrevet etter gestagentilførsel under svangerskapet, men årsakssammenhengen ... p-piller før eller under tidlig svangerskap og hypospadi. 846 case-control par var samlet fra 8 ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=97
  /
  ... har fått forandringer i genitalia, bl.a. testishypoplasi. Hypospadi er beskrevet etter gestagentilførsel under svangerskapet, men årsakssammenhengen ... p-piller før eller under tidlig svangerskap og hypospadi. 846 case-control par var samlet fra 8 ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1500
  /
  ... funnet en sammenheng mellom bruk av progestiner og hypospadi, mens andre studier ikke har funnet en slik ... maternell bruk av progestiner og andre- eller tredjegrads hypospadi. Resultatene gjelder først og fremst bruk av progestiner ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2539
  /
  ... antyder at klomifen kan gi økt risiko for hypospadi hos barnet (3), men verken det svenske medisinske ... eller en tidligere studie fant økt risiko for hypospadi (4). I en større retrospektiv studie av 229 ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1194
  /
  ... loratadin og desloratadin, på bakgrunn av rapporter om hypospadi hos barn etter maternal bruk av loratadin under ... under graviditet har vi funnet følgende: Loratadin og hypospadi: Bakgrunn for advarselen om bruk av loratadin under ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1233
  /
  ... Medisinske Fødselsregisteret, viste en mulig økt risiko for hypospadi etter maternal bruk av loratadin under graviditeten. Nye ... B, Olausson PO. No increased risk of infant hypospadias after maternal use of loratadine in early pregnancy. ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7728
  /
  ... G, Rao KLN et al. Testosterone therapy in microphallic hypospadias: topical or parenteral? Journal of Pediatric Surgery 2003; ... topical versus parenteral testosterone in children with microphallic hypospadias. Pediatr Surg Int 2009; 25: 57-59. 7. ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · neste · siste