Juvenil arthritis Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-593168
  /
  ... forårsaker fortykning av membranen og opphovning av leddet. Juvenil artritt rammer barn og ungdom under 16 år. Polyartrittiske ... hos barn og ungdom med polyartrittiske former av juvenil idiopatisk artritt . Metex er ikke anbefalt hos barn under 3 ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-metex-medac-593168
  /
  ... forårsaker fortykning av membranen og opphovning av leddet. Juvenil artritt rammer barn og ungdom under 16 år. Polyartrittiske ... hos barn og ungdom med polyartrittiske former av juvenil idiopatisk artritt . Metex er ikke anbefalt hos barn under 3 ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/enbrel-pfizer-558639
  /
  ... leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon. Juvenil idiopatisk artritt : Behandling av polyartritt (revmatoid faktor positiv eller negativ) ... av denne tidsperioden bør fortsatt behandling revurderes nøye. Juvenil idiopatisk artritt : Barn ≥2 år og ungdom: Anbefalt dose: 0, ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/enbrel-pfizer-558639
  /
  ... leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon. Juvenil idiopatisk artritt : Behandling av polyartritt (revmatoid faktor positiv eller negativ) ... av denne tidsperioden bør fortsatt behandling revurderes nøye. Juvenil idiopatisk artritt : Barn ≥2 år og ungdom: Anbefalt dose: 0, ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/m01ae01-4
  /
  ... Utskrift M01A E01_4 Ibuprofen - Mikstur Refusjonsberettiget bruk: Juvenil artritt. Palliativ behandling i livets sluttfase. Kroniske, sterke smerter ... 90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 L88 Juvenil artritt - ICD Vilkår nr -71 Kroniske, sterke smerter 111 - ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/blaarev-register/m01ae01-4
  /
  ... Tilbake M01A E01_4 Ibuprofen - Mikstur Refusjonsberettiget bruk: Juvenil artritt. Palliativ behandling i livets sluttfase. Kroniske, sterke smerter ... 90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 L88 Juvenil artritt - ICD Vilkår nr -71 Kroniske, sterke smerter 111 - ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/roactemra-roche-563575
  /
  ... kg iht. klinikk. Platetall <50: Tocilizumab seponeres. Systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA): Konsentrat til infusjonsvæske: Anbefalt dose er 8 ... 10 3 /µl. Platetall <50: Tocilizumab seponeres. Polyartikulær juvenil idiopatisk ... (pJIA): Injeksjonsvæske og konsentrat til infusjonsvæske: Doseendring skal ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/humira-abbvie-559850
  /
  ... røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon. Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt : I kombinasjon med metotreksat: Behandling av aktiv polyartikulær ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/humira-abbvie-559850
  /
  ... røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon. Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt : I kombinasjon med metotreksat: Behandling av aktiv polyartikulær ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/humira-abbvie-559850
  /
  ... røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon. Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt : I kombinasjon med metotreksat: Behandling av aktiv polyartikulær ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste