Kronisk smerte Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../muskel-og-skjelettplager/smerte
  /
  ... og psykologiske mekanismer antas å være involvert i kronisk smerte. Det er viktig at behandlingen tar sikte på ... nevrotransmisjon (MAO hemmere, SNRI, SSRI m.m). Bakgrunn Kronisk smerte medfører lidelse og har stor utbredelse i verdens ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  Kronisk smerte er et utbredt problem i befolkningen. Å møte sine kroniske smerter på en ikke-dømmende måte ... 30 prosent i Norge (Breivik et al., 2006). Kronisk smerte medfører stor reduksjon av livskvalitet, tap av funksjon ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../ferdige/smertevurdering-av-barn
  /
  ... endring av medikamentdosen (styrke/infusjonshastighet) Barn med langvarig/kronisk smerte må vurderes multidimensjonalt. Gjentatt fokus på smerte og ... og går vanligvis over når vevsskaden tilheler (41). Kronisk smerte: Smerte som varer lengre enn det som er ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...irke-mot-kronisk-smerte-hos-eldre
  /
  ... viser at psykologiske tiltak kan ha effekt mot kronisk smerte hos eldre. For smertereduksjon ble det påvist en ... hele artikkelen her: Association Between Psychological Interventions and Chronic Pain Outcomes in Older Adults: A Systematic Review and ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ng-i-behandling-av-kronisk-smerte
  /
  ... cord stimulation and dorsal root ganglion stimulation for chronic pain Utstyr Nevrologi 2016 Health Policy Advisory Committee on ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/prosjekter/tromso-pain-study
  /
  ... Tromsøundersøkelsen å fokusere på sammenhenger mellom smertefølsomhet og kronisk smerte. Problemstillinger i smerteprosjektet Beskrivelse av spredning i smertefølsomhet ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=10750
  /
  ... hallusinasjoner og humørsvingninger som sjeldne bivirkninger (1,2).Kronisk smerte kan i seg selv gi redusert hukommelse Det er vist at kronisk smerte i seg selv kan bidra til hukommelsessvikt, uavhengig ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=799
  /
  ... strukturer ved Alzheimers sykdom medføre redusert opplevelse av kronisk smerte. Identifisering og kartlegging av smerter hos demente er ... med en omfattende evidensbasert terapianbefaling for håndtering av kronisk smerte hos eldre (5). Hovedtrekkene i anbefalingene når det ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=53
  /
  ... smerteSPØRSMÅLFinns det dokumentasjon for bruk av SSRI ved kronisk smerte?SVARDet er tidligere vist at amitriptylin har effekt ... selective serotonon reuptake inhibitors for the management of chronic pain. J Gen Intern Med 1997; 12: 384-93. ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2970
  /
  ... 1). Effekten av transdermal buprenorfin i behandlingen av kronisk smerte har blitt undersøkt i tre multisenter, randomiserte, dobbelt ... som tilleggsmedisin) hos 34-50% av pasienter med kronisk smerte som ble behandlet med buprenorfin, og hos 31% ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste