Lang qt-tid Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=9321
  /
  ... henvendelse: 07.12.2017Lisdeksamfetamin og metylfenidat, assosiert med lang QT-tid?SPØRSMÅLEr lisdeksamfetamin (Elvanse) eller metylfenidat (Ritalin) assosiert med ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3407
  /
  ... ved lang QT-tidSPØRSMÅLEn pasient med kjent medfødt lang QT-tid syndrom (LQTS) har allergi og har brukt loratadin ... en liste over farlige medisiner i forhold til lang QT-tid. Er det noen antihistaminer hun kan bruke? Andre ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=6829
  /
  ... og som defineres ut fra forandringer i EKG. Lang QT-tid disponerer for torsades de pointes, en potensielt livstruende hjertearytmi. Lang QT-tid-syndrom kan være arvelig eller ervervet, hvor sistnevnte ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4183
  /
  Dato for henvendelse: 12.11.2015Darifenacin ved lang QT-tid-syndromSPØRSMÅLHenvendelse fra lege: Pasient med kjent lang QT-tid-syndrom. Kan Emselex (darifenacin) brukes ved lang QT-tid?SVARDarifenacin Darifenacin er en selektiv ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=10613
  /
  ... etterspurte også bakgrunnsinformasjon for vurdering av risiko ved lang QT-tid. Henvendelse fra lege på hjerteavdeling.SVARDet er ikke ... 3, 4), i tillegg til diagnostiske kriterier for lang QT-tid syndrom (5). Referanser:1. CredibleMeds. QTDrugs Lists. https://www. ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=1779
  /
  ... lang QT-tidSPØRSMÅLEt barn utredes med tanke på lang QT-tid. Det er ønskelig å behandle forstoppelse hos barnet ... disse midlene kan være uheldige med tanke på lang QT-tid?SVARVirkestoffet i Duphalac er laktulose. Dette er et ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3783
  /
  ... Risikoen er også økt hos asymptomatiske bærere av lang QT-tid-syndrom (LQTS). Både trisykliske antidepressiver og antipsykotika har ... forsiktighet ved medikamentell behandling av pasienter med medfødt lang QT-tid-syndrom. SSRI-preparatene har vist seg å ha ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5045
  /
  ... levomepromazin (Nozinan). Legen vet at disse kan gi lang QT-tid og spør om de andre legemidler hun bruker ... hos kvinner enn hos menn), asymptomatiske bærere av lang QT-tid-syndrom (LQTS), elektrolyttforstyrrelser, hjertesykdom, på forhånd forlenget QT- ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4360
  /
  ... legemiddelindusert forlenget QT-tid inkluderer: alder, genetisk disposisjon (lang QT-tid syndrom), hjertesykdom (bradykardi, svikt), elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hypomagnesemi, hypokalsemi) ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1923
  /
  ... for hjertearytmi (Romano-Ward syndrom, en autosomal dominant lang QT-tids- syndrom, uten døvhet) behandles med Selo-Zok (metoprolol). ... forsiktighet ved medikamentell behandling av pasienter med medfødt lang QT-tid-syndrom. Dersom den aktuelle pasienten skal behandles med ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste