Leppe-og ganespalte Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2043
  /
  ... glukokortikoidbehandling. 128 (3,6 %) hadde misdannelser. 9 hadde leppe- og ganespalte (5 forventede). I det samme registeret finnes 1060 ... risiko for fosterskade, og da spesielt utvikling av leppe- og ganespalte (4).Konklusjon Generelt foreligger det mest dokumentasjon for ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=673
  /
  ... assosiert med en beskjeden økning i forekomsten av leppe- og ganespalte (1). Noen kilder angir også at prenatal eksposisjon ... maternell bruk av prednison/prednisolon er assosiert med leppe-og ganespalte (8,9). I det svenske medisinske fødselsregisteret er ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1188
  /
  ... finner man vanligvis doseavhengige økninger i forekomsten av leppe- og ganespalte (1) og det er mulig at insidensen av ... første trimester er assosiert med økt forekomst av leppe- og ganespalte. Den absolutte risikoen for denne typen misdannelser er ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=359
  /
  ... 3). I en annen kasus-kontroll studie (662 barn med leppe- og ganespalte, og omtrent like mange barn med andre type ... første trimester er assosiert med økt forekomst av leppe- og ganespalte. Den absolutte risikoen for denne typen misdannelser er ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2006
  /
  ... reproduksjonsorganer og nyrer. Andre anomaliteter var hypoplastiske lunger, leppe- og ganespalte. Man antar at sirenomelia dateres tilbake til 3. ... dette tilfellet før eksponering for mifepriston. Induksjon av leppe- og ganespalte skjer omtrent ved 36. dag etter befruktningen og ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=675
  /
  ... urinrør, og nyrer. Andre anomaliteter var hypoplastiske lunger, leppe- og ganespalte. Man antar at sirenomelia dateres tilbake til 3 ... før eksponering for mifepriston (1, 2). Induksjon av leppe- og ganespalte skjer omtrent ved 36 dag etter befruktningen og ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2211
  /
  ... det omtrent dobbelt så mange som forventet med leppe- og ganespalte (9 versus 4-5), 9% ble for tidlig ... epidemiologiske undersøkelser fant også noe økt forekomst av leppe- og ganespalte blant barn hvis mødre har fått systemisk kortikosteroidbehandling ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5750
  /
  ... ikke utelukkes. Diskusjonen har hovedsakelig omhandlet risikoen for leppe- og ganespalte (2,3). På et gitt tidspunkt ble det ... registrert med medfødte misdannelser, deriblant et tilfelle med leppe- og ganespalte. Dette tallet avvek ikke i negativ retning fra ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2260
  /
  ... assosiert med en beskjeden økning i forekomsten av leppe- og ganespalte (1). Den absolutte risikoen for denne typen misdannelser ... assosiert med en beskjeden økning i forekomsten av leppe- og ganespalte. Behandling av inflammatorisk tarmsykdom med lave doser glukokortikoider ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1063
  /
  ... assosiert med en beskjeden økning i forekomsten av leppe- og ganespalte. Utredningen angir videre at det ikke er dokumentert ... prednisolon har vært assosiert med økt risiko for leppe- og ganespalte, binyrebarksuppresjon og mulig økt insidens av redusert føtal ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste