Leverkreft Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Lever/Bakgrunn/Referanser
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Referanser Referanser til leverkreft Cancer in Norway 2015, Cancer Registry of Norway, Institute of Population- ... III randomized controlled trial comparing the survival of patients with resectable hepatocellular carcinoma treats with nolatrexed doxorubicin. J Clin Oncol 2007;25: ...
 2. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/...ar-stralebehandling-bryst?lg=procedure
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Referanser Referanser til leverkreft Cancer in Norway 2015, Cancer Registry of Norway, Institute of Population- ... III randomized controlled trial comparing the survival of patients with resectable hepatocellular carcinoma treats with nolatrexed doxorubicin. J Clin Oncol 2007;25: ...
 3. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Lever/Bakgrunn/Referanser
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Referanser Referanser til leverkreft Cancer in Norway 2015, Cancer Registry of Norway, Institute of Population- ... III randomized controlled trial comparing the survival of patients with resectable hepatocellular carcinoma treats with nolatrexed doxorubicin. J Clin Oncol 2007;25: ...
 4. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Home/Lever/Bakgrunn/Referanser.aspx
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Referanser Referanser til leverkreft Cancer in Norway 2015, Cancer Registry of Norway, Institute of Population- ... III randomized controlled trial comparing the survival of patients with resectable hepatocellular carcinoma treats with nolatrexed doxorubicin. J Clin Oncol 2007;25: ...
 5. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Lever/Bakgrunn/Symptomer
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Symptomer Symptomer ved leverkreft Hepatocellulært karsinom (HCC) og Intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC) starter ... først når tumor har nådd betydelig størrelse. Hvis leverkreft får utvikle seg vil den etter en tid ...
 6. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Lever/Bakgrunn/Histologi
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Histologi Histologi ved leverkreft Leveren er et parenchymrikt organ som, i tillegg ... er det viktig å kunne skille en primær leverkreft fra en metastase. Et hepatocellulært adenom (HCA) er ...
 7. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Lever/Bakgrunn/Prognose
  /
  ... 2014 Oncolex › Om kreft i lever › Prognose Prognose for leverkreft Dårlige prognostiske faktorer Store tumorer > 10 cm Gjennomvekst ... Karaffeksjon Glandelaffeksjon 5-års relativ overlevelse for pasienter med leverkreft, i prosent etter diagnoseperiode 1976–2015. Kilde: Kreftregisteret. ...
 8. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Prosedyrekatalog/BEHANDLING?lg=procedureGroup
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Behandling Behandling av leverkreft En stor andel av pasientene har primær leversykdom, for ... spiller derimot en beskjeden rolle i behandlingen av leverkreft, fordi leveren er strålefølsom og fort tar skade ...
 9. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Prosedyrekatalog/OPPFOLGING?lg=procedureGroup
  /
  ... kreft i lever › Oppfølging Oppfølging etter behandling av leverkreft Pasienter som har gjennomgått potensielt kurativ behandling for primær leverkreft bør følges med kontroll hver 3. måned det ...
 10. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Lever/Bakgrunn/Differensialdiagnoser
  /
  ... Oncolex › Om kreft i lever › Differensialdiagnoser Differensialdiagnoser ved leverkreft Differensialdiagnosen til primær leverkreft er andre svulsttyper i ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste