Marfans syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4926
  /
  ... syndromSPØRSMÅLEn pasient i tenårene som mistenkes å ha Marfans syndrom har også ADD og står på metylfenidat (Ritalin) ... har fungerer betydelig dårligere uten. Kan en med Marfans syndrom stå på sentralstimulerende behandling? Han har klaget på ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3461
  /
  ... syndrom og p-pillerSPØRSMÅLLege spør om kvinne med Marfans syndrom kan bruke p-piller av kombinasjonstype.SVARMarfans syndrom ... av svangerskap. I en artikkel fra 1972 nevnes Marfans syndrom som kontraindikasjon for p-piller (2), men vi ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../oppfolging-medfodt-hjertefeil
  /
  ... aortagradient > 30 mm Hg) NYHA funksjonsklasse 3–4 Marfans syndrom/Loeys Dietz syndrom/ Ehler Danlos Syndrom Direkte cavopulmonale ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... hypertermi Malignt melanom Mallory-Weiss' syndrom MALT lymfom Marfans syndrom Mastitt. Brystabscess Matforgiftning Matvareallergi Matvareoverfølsomhet ME Meckels divertikkel ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/514/criteria
  /
  ... Patient leaflets Procedural videos Evidence Drugs English Português Marfan syndrome View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ... dilation or dissection. Revised diagnostic criteria for the Marfan syndrome [15] De Paepe A, Devereux RB, Dietz HC, ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/514/criteria
  /
  ... dilation or dissection. Revised diagnostic criteria for the Marfan syndrome [15] De Paepe A, Devereux RB, Dietz HC, et al. Revised diagnostic criteria for the Marfan syndrome. Am J Med Genet. 1996 Apr 24;62( ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/514/guidelines
  /
  ... Patient leaflets Procedural videos Evidence Drugs English Português Marfan syndrome View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ... the adolescent or adult with some features of Marfan syndrome. Genet Med. 2012 Jan;14(1):171-7. ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/514/images-and-videos
  /
  ... Patient leaflets Procedural videos Evidence Drugs English Português Marfan syndrome View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ... videos References View PDF Images and videos Images Marfan syndrome Impact of aortic dissection on patient survival From ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/514/history-exam
  /
  ... Patient leaflets Procedural videos Evidence Drugs English Português Marfan syndrome View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ... cardiomyopathy. Risk factors strong VIEW ALL   FHx of Marfan syndrome Inherited as an autosomal dominant condition in 75% ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/514/differentials
  /
  ... Patient leaflets Procedural videos Evidence Drugs English Português Marfan syndrome View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ... Differentials VIEW ALL  Aortic dissection not associated with Marfan syndrome SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS No eye or ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · neste · siste